خروج بیش اجتناب کرده اند 12 هزار راس دام غیرمجاز استان های همجوار اجتناب کرده اند مراتع سمنان


خروج بیش از 12 هزار راس دام غیرمجاز استان های همجوار از مراتع سمنان

ایسنا/ سمنان فرمانده یگان ایمنی اداره کل منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری استان سمنان اجتناب کرده اند خروج بیش اجتناب کرده اند 12 هزار راس دام غیرمجاز اجتناب کرده اند مراتع این استان خبر داد.

سرهنگ علیرضا ابوطالبی در جدا خصوصی اشاره به کاهش بارندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیازمند آن کاهش محافظت طبیعی مراتع استان اظهار داشت: امسال 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد راس دام غیر مجاز اجتناب کرده اند مراتع این استان خارج شدند کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی آنها اجتناب کرده اند ابتدای فصل چرا در مراتع تابستانه بودند. تدابیر می خواست برای یکپارچه تخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به سریع نمایندگان مدل ها اختصاص داده شده شدن شد.
سرهنگ علیرضا ابوطالبی فرمانده یگان ایمنی اداره کل منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آب استان افزود: در جدا خصوصی مراجعه 23 پرونده به مراجع قضایی استان سمنان این حیوانات اجتناب کرده اند مراتع خارج شدند. افسران یگان ایمنی اداره کل منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آب در این استان.
وی یکپارچه داد: به شبیه به اندازه حد زیادی احشام خارج شده اجتناب کرده اند مراتع استان سمنان درمورد به شهرستان های مهدیشهر، میامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهرود، دامغان، آرادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمنان بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند استان های همجوار برابر خراسان شمالی، مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراتع استان راه اندازی شد شده است شده است. گلستان.
فرمانده یگان ایمنی اداره کل منابع خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آب استان سمنان خاطرنشان کرد: این حیوانات به دلیل برای دریافت پذیرش در مراتع خارج اجتناب کرده اند فصل چرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند قابلیت مجوز چرای بهره برداران وارد اراضی خالص استان شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت مراتع مراتع برداشته شد.
انتهای پیام