خراسان جنوبی؛ در شیب کاهشی نرخ باروریایسنا/خراسان جنوبی مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: با اعلام اینکه نرخ باروری کلی که در دهه ۶۰ در ایران ۶.۸ بوده است متاسفانه در سال ۹۹ به حدود ۱.۷ رسیده است، اظهار کرد: این شاخص بر اساس آمارهای سامانه بهداشت در خراسان جنوبی در سال ۹۹ حدود ۲.۴ بوده که اگرچه فعلا بالاتر از حد جایگزینی است، اما شیب کاهش آن در سال‌های اخیر بسیار چشمگیر بوده است.

نرجس مصطفوی، امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت به رسانه‌های گروهی گفت: با توجه به وضعیت جمعیت کشور و نگرانی از پیری جمعیت، امسال بیستم اردیبهشت ماه مصادف با چهارمین روز از هفته سلامت به عنوان نقش مردم مسئولین و سمن‌ها در ارتقاء سلامت خانواده و جوانی جمعیت نامگذاری شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در بررسی وضعیت باروری و جمعیت در هر جامعه شاخص های متعددی وجود دارد که یکی از مهمترین شاخص‌ها نرخ باروری کلی است؛ این شاخص نشان دهنده تعداد فرزندانی است که یک خانم در طول دوران بارداری خود به دنیا می‌آورد.

وی بیان کرد: برای جایگزینی صحیح جمعیت در هر جامعه‌ای لازم است، این شاخص حداقل ۲.۱ باشد، به این معنی که بطور میانگین هرخانم در طول دوران بارداری خود باید بیش از دو فرزند داشته باشد.

مصطفوی تصریح کرد: طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۷ جمهوری اسلامی ایران از نظر جمعیت سومین کشور منطقه بین ۲۶ کشور و بعد از پاکستان و مصر بوده است، اما در همین سال ایران در شاخص نرخ باروری کلی رتبه ۲۵ را در بین این ۲۶ کشور داشته است.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مرکز بهداشت خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بررسی شاخص باروری در جهان، آسیا و ایران نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۰ این شاخص در کل دنیا در حال افت بوده است ولی شیب تندتر کاهش آن در ایران قابل توجه است.

مصطفوی تصریح کرد: در بین شهرستان‌های استان شهرستان‌های فردوس، بشرویه و سرایان دارای کمترین شاخص باروری کلی و کمتر از حد جایگزینی بوده و شهرستان‌های خوسف، طبس و قاین نیز در مرز جایگزینی هستند.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: مجموعه این آمار نشان از تغییرات جمعیتی و کاهش رشد جمعیت کشور ایران دارد تا جایی که نگرانی از پیری جمعیت و کاهش موالید از دغدغه‌های بسیار مهم مقام معظم رهبری انقلاب در سال‌های اخیر بوده است. که به دنبال آن در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بیرجند فعالیت هایی شروع شد.

حمایت از مادران باردار 

مصطفوی با بیان اینکه عمده این فعالیت‌ها بر دو محور آموزش به خانواده‌ها و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت برای به دنیا آمدن فرزندان سالم استور است، افزود: این خدمات قبل از ازدواج زوجین و از زمان آموزش های هنگام ازدواج شروع می‌شود و بعد از ازدواج نیز نکاتی در رابطه با باروری سالم، بهترین زمان فرزندآوری آموزش داده می‌شود و زمانی که زوجین برای فرزند آوری اعلام آمادگی می‌کردند، با تشکیل پرونده های پیش از بارداری، مراقبت های در زمینه bmi، سابقه بیماری‌های مزمن، واگیر و غیر واگیر، سابقه تلقیح واکسیناسیون، مکمل های مورد نیاز در خدمت مادران و خانواده ها قرار می دادند

وی ادامه داد: زمانی که مادران باردار می‌شدند با ارائه ۸ نوبت مراقبت از این مادران حمایت می‌کردند و در پایان دوره بارداری با سه نوبت مراقبت سعی می‌شد مادران با داشتن فرزندانی سالم در این امر موفق باشند.

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی با بیان اینکه با ارائه مراقبت‌های کودک سالم، نوزادان و کودکان را حمایت می‌کردند، افزود: در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جوانی جمعیت، وظایف جدیدی از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی محول شد که در واقع حوزه کاری در رابطه با ارتقاء سلامت خانواده و جوانی جمعیت بر این محور استور است و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این زمینه فعالیت های خوبی داشته است.

مصطفوی تاکید کرد: نامگذاری یکی از روزهای هفته سلامت با نام نقش مردم مسئولین و سمن‌ها در ارتقای سلامت خانواده و جوانی جمعیت نیز بهانه‌ای برای توجه بیشتر به این مقوله است.

انتهای پیام