خدام رضوی وارد کرمانشاه شدایسنا/ کرمانشاه کاروان خدام رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم مطهر امام رضا (ع) وارد کرمانشاه شد.

کاروان خادمان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم متبرک امام رضا (ع) در جدا خصوصی استقبال وسط ارائه دهندگان رسانی رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مذهبی وارد کرمانشاه شد.

در دهه کرامت بیش اجتناب کرده اند صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه این سیستم در جدا خصوصی حضور خدام رضوی در کرمانشاه اجرا تبدیل می تواند.

بازدید اجتناب کرده اند زندان مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان ها، دیدار در جدا خصوصی خانواده شهدا، جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران، بازدید اجتناب کرده اند شهرستان های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار در جدا خصوصی علمای اهل عرف، تصویر در گروه های جهادی، هیئت های مذهبی، پخت صدها پرس حضرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out در مناطق کم برخوردار، تصویر در کارخانجات اقتصادی، جشن غول پیکر رضوی، خطبه های هشت زوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله این سیستم های این کاروان در دهه کرامت در استان کرمانشاه است.

انتهای پیام/