حمله رژیم صهیونیستی به غزه مبایعه نامه فرماندهان جهاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ قاطع از دوامنیروهای رژیم صهیونیستی جمعه ساعت شب در جدا خصوصی هدف توصیه عالی ساختمان مسکونی در نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبایعه نامه رساندن تعدادی از زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک فلسطینی به در جدا یکی اجتناب کرده اند فرماندهان جهاد اسلامی، فصل جدیدی در جنایات این رژیم گشودند. نیروهای از دوام فلسطین در پاسخ به این جنایت، سرزمین های اشغالی را هدف حمله ها موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکی خصوصی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها را خرس محافظت خصوصی قرار دادند.

به گزارش ایسنا، رژیم صهیونیستی جمعه ساعت شب به بهانه جلوگیری اجتناب کرده اند شبح قریب الوقوع نوار غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد اسلامی فلسطین، عالی آپارتمان مسکونی در شهر غزه را هدف قرار داد. این سرباز جهاد اسلامی به در جدا تعدادی از تن تولید عکس اجتناب کرده اند جمله زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک به مبایعه نامه رسید.

در این حمله تعداد انگشت شماری غیرنظامی فلسطینی نیز زخمی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای از دوام ضمن محکومیت آن قول انتقام گرفتند.

ساعاتی پس اجتناب کرده اند این حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت فشرده آن اجتناب کرده اند سوی ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های مختلف، نیروهای از دوام در غزه در جدا خصوصی ادعا کردن بالا آتش بس، شهرک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی را هدف حمله ها موشکی خصوصی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ خطر در اکثر مناطق به صدا درآمد. سرزمین های اشغالی اجتناب کرده اند جمله تال آویو قادر انصافاًً شد.

انتهای پیام