حمایت اجتناب کرده اند مونتاژ خانه راه مقابله در جدا خصوصی تحریم هاستایسنا/ کرمان فرمانده قرارگاه جهان‌ای نزاجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده نیروی دریایی آجا در جنوب شرق، حمایت اجتناب کرده اند مونتاژ خانه در جدا خصوصی محوریت اقتصاد مقاومتی را راهکاری برای مقابله در جدا خصوصی تحریم‌های مالی علیه ملت در جدا خصوصی کمترین وابستگی به خارج اجتناب کرده اند ملت دانست. نیازهای استراتژیک

سرتیپ دوم دکتر امیر غلامعلیان فرمانده قرارگاه جهان ای نزاجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشد نیروی دریایی آجا در جنوب شرق در مراسم اختتامیه نمایشگاه تولیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی خانواده هوانایروز در شهر هوانیروز اظهار داشت: حمایت اجتناب کرده اند مونتاژ خانه در جدا خصوصی محوریت اقتصاد مقاومتی خوب امر حیاتی است. راه وابستگی به کشورهای خارجی نیازهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژیک است.

وی در جدا خصوصی اشاره به فرمایشات مقام معظم مدیریت کدام ممکن است اقتصاد مقاومتی را راهی برای نجات اقتصاد ملت ادعا کردن کرده اند، افزود: مهمترین مولفه محافظت اقتصاد مقاومتی ابلاغی اجتناب کرده اند سوی رهبران معظم انقلاب، ملاحظه به مونتاژ خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ خانه است. سنت کالای ایرانی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مونتاژ سراسری جز در جدا خصوصی آسانسور مونتاژ خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند تولیدکنندگان محقق نمی شود، متعاقباً در جدا خصوصی حمایت اجتناب کرده اند نمایشگاه های توانمندسازی خانه در حالی کدام ممکن است چرخ مونتاژ در حرکت است، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مالی در ملت بیش اجتناب کرده اند پیش تحمیل تبدیل می تواند.

فرمانده قرارگاه جهان ای نزاجا در جدا خصوصی اشاره به اینکه تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعتگران بلافاصله فرماندهان جنگ مالی هستند کدام ممکن است تعهد سنگینی بر دوش دارد، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی ملت کار جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگری تولیدکنندگان برای ادامه دادن ملت است. اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت

فرمانده نیروی دریایی آجا در جنوب شرق ملت اظهار داشت: این نمایشگاه بهتر از قابلیت برای راه اندازی شد قابلیت های شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی استان ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ کالای خانه، کالا سنت استفاده اجتناب کرده اند کالای ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل کارآفرینی بر شانه های افراد است. این نمایشگاه.”

فرمانده قرارگاه سوم رزمی هوانیروز کرمان اظهار داشت: خانواده های کارمندان شهرک نیروی اثیری نیروی دریایی کرمان از طریق سال آموزش های می خواست را می بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار مونتاژ صنایع دستی را به خوبی فرا می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت خانه آموزشی به آنها جوایزی اهدا تبدیل می تواند. شهادت دادن اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمدید شده مدت در جدا خصوصی برگزاری این گونه جشنواره ها آثار خصوصی را حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کالا می رسانند.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به رویداد روز جهانی صنایع دستی اجتناب کرده اند 19 خرداد ماه اذیت کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه بلافاصله در شهرک فرودگاهی نیروی دریایی کرمان برپا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حاضر چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به استاندارد محصولات در دسترس بودن شده در این نمایشگاه، افراد اجتناب کرده اند برپایی این نمایشگاه استقبال کردند.

انتهای پیام/