حلقه دار نقاش پرهزینه! – ایسنا


“وقتی روحت را احساس کنم، می توانم چشمانت را به تصویر کشیدن کنم.” این تابلویی است کدام ممکن است توانسته در دل بسیاری اجتناب کرده اند هنردوستان جهان جای بگیرد.

به گزارش ایسنا، گردن‌های بلند، توجه‌های تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌های بسته در به تصویر کشیدن‌های مودیلیانی کدام ممکن است به نقل اجتناب کرده اند الجزیره است، فضایی سورئال خلق کرده است. او ماجراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان های اقامت را در به تصویر کشیدن های خصوصی گنجانده است. آثاری کدام ممکن است گاه در جدا خصوصی عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت آمیخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در جدا خصوصی درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصیان.

آمادئو مودیلیانی (1884-2020)، یهودی تبار، در لیورنو، ایتالیا به دنیا به همین جا رسید. خانواده او در قرن هجدهم ایجاد شده است چون پناهنده به ایتالیا آمدند.

پدرش تاجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش در فرانسه در محیطی زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی غول پیکر شد. در جدا خصوصی این جاری، روزی کدام ممکن است مادرش مودیلیانی را باردار بود، خانواده مودیلیان در دوران افتادگی مالی ورشکست شدند، در جدا خصوصی این جاری طبق مبانی، مادرش توانست بخشی اجتناب کرده اند دارایی خصوصی را به انگیزه باردار بودن دفاع کردن تدریجی. مادر مودیلیانی در جدا خصوصی آن سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در جدا خواهرش دانشکده ای را برای تامین معاش خانواده ایجاد کرد. در جدا خصوصی این جاری خصوصی مودیلیانی به شبیه به اندازه ده سالگی توسط مادرش در خانه آموزش دید.

تعدادی از سال بعد، مودیلیانی به تب حصبه مبتلا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق بیماری خصوصی آرزوی دیدن به تصویر کشیدن های غول پیکر فلورانس را در بالا داشت. در این میان بود کدام ممکن است اولین عملکرد های هنری او تعیین کنید گرفت.

اجتناب کرده اند سال 1889 به شبیه به اندازه 1900، مودیلیانی به دبیرستان آثار هنری موچلی بالا خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آنجا آثار هنری پرتره را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت بی جان را تحقیق کرد. در این میان، او خرس تأثیر هنرمندانی ادای احترام به جووانی بولدینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولوز لوترک قرار گرفت. مودیلینی در این میان به سل مبتلا شد. در حالی کدام ممکن است در جدا خصوصی بیماری سل کشتی می کرد، آموزش خصوصی را در رشته آثار هنری یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مجبور به مهاجرت به ونیز شد. در این مدت، مودیلیانی حاوی خانه ای خوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تأثیر نوشته هایی ادای احترام به نیچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شارل بودلر قرار گرفت. در جدا خصوصی این ایده کدام ممکن است خلاقیت در هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظمی تعیین کنید خواهد گرفت.

دیوانه نقاش عزیز!

مودیلیانی در سال 1906 به پاریس نقل وضعیت کرد کدام ممکن است در این میان وسط هنرمندان نوظهور بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی مجلل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد برای خصوصی اجاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های هنری خصوصی را خلق کرد.

در جدا خصوصی این جاری در کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سال، رفتار مودیلیانی به طرز چشمگیری اصلاح کرد. او اجتناب کرده اند منصفانه سوار ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش لباس به 1 کولی مات (اقامت به سبک بوهمیایی) اصلاح شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند همه انتخاب فشرده ای از بورژوازی متنفر است. او تمام نمادهای بورژوازی را در خانه اش اجتناب کرده اند بین برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن های عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب خصوصی را در جدا خصوصی این انگیزه کدام ممکن است آنها را بورژوازی ناپاکی نامید نابود کرد. در این مدت، مودیلیانی بیش اجتناب کرده اند حد الکل خوردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تسکین درد سل اجتناب کرده اند داروهای آرام بخش استفاده کرد، در جدا خصوصی این جاری این درد را اجتناب کرده اند بسیاری اجتناب کرده اند نزدیکان خصوصی پنهان کرد. هنگامی کدام ممکن است سلامت جسمانی او ادای احترام به منصفانه پروانه سوزان انتقادی تر شد، آثار هنری او شعله ور شد.

در سال 1909، مودیلیانی مجسمه سازی را اذیت کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1914، روزی کدام ممکن است جنگ جهانی دوم اذیت کردن شد، تقاضا کرد در این جنگ تصویر تدریجی، در جدا خصوصی این جاری به انگیزه شرایط آسیب رسان جسمانی، تقاضا او نادیده گرفته نمی شود.

دیوانه نقاش عزیز!

در سال 1916، مودیلیانی کدام ممکن است قبلاً حاوی چندین اتصال عاطفی مختصر مدت بود، در جدا خصوصی هنرمندی انصافاً به تصمیم تکل ژان ابوترن توسط منصفانه مجسمه ساز ایجاد شده است شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشق او شد. آن 2 اجتناب کرده اند پاریس به نیس نقل وضعیت کردند. ژان کدام ممکن است اجتناب کرده اند منصفانه نقاش ایتالیایی دختری به دنیا آورد، موضوع چندین تأثیر مودیلیانی بوده است. مودیلیانی از طریق اقامت خصوصی سعی کرد به تصویر کشیدن های خصوصی را به تاجران ثروتمند بفروشد در جدا خصوصی این جاری سودآور نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای دقیق عبارت هستند امتحان شده های هنری خصوصی را در جدا خصوصی وعده های غذایی تغییر کرد.

مودیلیانی در 35 سالگی در فقر درگذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژان کدام ممکن است تحمل در حال مرگ معشوقش را نداشت پس اجتناب کرده اند در حال مرگ زودرس مودیلیانی خصوصی را اجتناب کرده اند پنجره به مرحله پرت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکشی کرد.

مودیلیانی ادای احترام به بسیاری اجتناب کرده اند مورخان غول پیکر پس اجتناب کرده اند در حال مرگ خصوصی به celeb رسید. او موضوع 9 رمان، منصفانه نمایشنامه، منصفانه مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه فیلم داستانی بوده است. دخترش نیز بیوگرافی خصوصی را در کتابی آشکار کرد. در سال 2010، یکی اجتناب کرده اند مجسمه های مودیلیانی سومین مجسمه پرهزینه قیمت جهان شد.

انتهای پیام/