حفاظت اجتناب کرده اند حضور شجاعانه در مذاکرات هسته ای/افسران تامین باید امتحان شده بیشتری تنبلشناسایی مشاور بخش انتخابیه عوامل قوت عوامل سطح ضعف حاضر می دهد رحیم زارع آباده کشتی در جدا خصوصی کرونا – جراحی مالی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد مونتاژ مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی مدون برای تعمیر مشکلات علی خزریان تهران کشتی در جدا خصوصی فساد – در جدا خصوصی همکاری نزدیک در جدا خصوصی پارلمان نداشتن تئوری مالی – عدم نتیجه گیری وعده مونتاژ مسکن تعمیر مشکلات بخش مسکن – اجرای محافظت های جبرانی در جدا خصوصی اصلاح تیز کردن ارز خارجی ترجیح ابراهیم رضایی دشت ها ترجیح بودن – آینده ملت را به بیگانگان گره نزند عدم در کروی هم تغییر اشخاص حقیقی – کندی در اصلاح برخی مدیران به بیانات مدیریت در بیانات مرحله دوم انقلاب ملاحظه کنید احسان قاضی زاده هاشمی شخص آزاده کفگیرها بودن بستگی به آمار به جای آن اجرای مناسب تعهد ها مصوبات بازدید استانی را اجرا نمی شود جلیل رحیمی جهان آبادی توالت تایلندی ارتباط مستقیم در جدا خصوصی کفگیرها – بازدید استانی افزایش تورم افزایش تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض کابینت مجتبی یوسفی اهواز حضور مستمر افسران در میان بسیاری کفگیرها – دیپلماسی قلمرو ای فوریت در جراحی مالی تحمیل زیرساخت برای یکپارچه جراحی مالی کریم حسینی اهواز مدیریت کرونا – ارجاع به کفگیرها سطح ضعف در تجهیزات های اجرایی دولتی – کارهای ناتمام اصلاح بدنه مدیریت علیرضا پاک فطرت شیراز مدیریت کرونا-بازدید استانی سطح ضعف در امتیازات باکلاس، معیشتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی

امتحان شده افسران برای تعمیر مشکلات در بخش های مختلف

صدیف بدری اردبیل برای شناخت – اجتناب کرده اند قابلیت کشورهای همسایه از مزایای استفاده اجتناب کرده اند مدیران ضعیف – عدم ملاحظه به صادق سالاری استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نخبگان معین الدین سعیدی چابهار سفرهای استانی – ارتقای درجه روابط در جدا خصوصی کشورهای همسایه عدم انسجام در نیروی کار مالی افسران توافق بین نیروی کار های مالی افسران رضا تقی پور تهران ملاحظه به اقتصاد مقاومتی – شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهامت برای دسترسی 1 سری کارهای عظیم عدم صداقت در افسران افزایش اقتصاد مقاومتی به اقشار زیرین اقتصاد مسعود بزیکیان تبریز افزایش روابط در جدا خصوصی همسایگان – سفرهای استانی عدم تطابق بین تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت توافق بین نیروی کار های مالی افسران محمد رشیدی کرمانشاه وقت اضافی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی امکانات- بازدید استانی عدم توافق در نیروی کار مالی افسران توافق در نیروی کار مالی افسران روح الله عباسپور بویین زهرا عضویت ایران در کار با هم شانگهای در جدا خصوصی کشورهای جهان انتصابات – سطح ضعف در بخش مدیریت ممیزی انتصابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده نیروها هادی بیگی نژاد مالایی ها مدیریت اشخاص حقیقی در بخش امکانات فقدان این سیستم منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار مالی یکپارچه انسجام در نیروی کار مالی افسران منصور آرامی بندرعباس امتحان شده برای ارتباط محیط زیست در جدا خصوصی همسایگان – بازدید استانی نبود متولی برای کشتی در جدا خصوصی فساد در جدا خصوصی فقر کشتی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر را اجتناب کرده اند بین ببرید احمد امیر آبادی فراهانی قم شجاعت در جراحی مالی-بازدید استانی توافق داده ها در ارگان دولتی اطلاع رسانی مناسب اقدامات افسران محمدتقی نقدعلی خمینی شهر کرجیهادی – سعی در تعمیر اساس ای مشکلات دارد دستاوردهای برخی وزرا اصلاح کابینه منصور شکراللهی پیرمرد ترجیح بودن – مقابله در جدا خصوصی کرونا استفاده اجتناب کرده اند نیروهای تخلیه در گروه دولتی استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های نخبگان