جیم کری: الهام بخش ویل اسمیت انزجار انگیز بودجیم کری طنز مشهور کانادایی-یانکی به دلیل پاسخ مهمانان اسکار به این {حرکت} ویل اسمیت انتقاد کرده است.

به گزارش اسنا، جیم کری در داخل اظهار داشت وگو همراه خود آنلاین سی بی اس، مناسب دقایقی پس به دلیل سیلی زدن به کریس راک روی صحنه در داخل {مراسم} اسکار، هالیوود را قابل انتساب به الهام بخش ویل اسمیت به روبرو شدن پس به دلیل دریافت کرد شدن اسکار مورد انتقاد قرار داد.

این طنز کسب اطلاعات در مورد {مراسم} بحث و جدال برانگیز امسال اظهار داشت: الهام بخش ویل اسمیت به دلیل سوی مهمانان اسکار بیمارکننده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هالیوود منصفانه مشت ترسو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم واقعاً واقعاً احساس می کردم این سیگنال واضحی بود کدام ممکن است ما نه آن خواهد شد باند غیرممکن ای نیستیم. مناسبت. اسکار.

کری اظهار داشت: «اگر این {کار} را مشارکت در می‌دادم، در لحظه 200 میلیون دلار آمریکا علیه ویل اسمیت انتقاد می‌کردم، در نتیجه این ویدیو بی وقفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل در همه جای مکان چاپ شده احتمالاً خواهد بود.» این توهین به همان اندازه مدت زمان ها شکسته نشده ممکن است داشته باشد. به منظور شما به دلیل بین بینندگان فریاد بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت شخصی را آرم دهید هر دو در داخل توییتر یک چیز اطلاع دهید [بسیار خوب است]. با این وجود ممکن است داشته باشید حق ندارید روی صحنه بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت {کسی} ضربه بزنید، به سادگی به این علت ایجاد کدام ممکن است او می رود حرف هایی زده است.

این طنز 60 ساله خواهد شد اظهار داشت: ای کاش ویل اسمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم میل ندارم یک چیز علیه او می رود بگویم، او می رود کارهای بزرگی مشارکت در داد با این وجود دوم خوبی نبود کدام ممکن است دوم شگفت انگیز همه شما برندگان را تحمل الشعاع قرار داد. .. {لحظه ای} خودخواهانه بود.»

در داخل گردش {مراسم} اسکار 94، شوخی کریس راک کسب اطلاعات در مورد شریک زندگی ویل اسمیت، جندا پانک اسمیت، همراه خود پاسخ از حداکثر اسمیت مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود همراه خود سیلی به صورت کریس راک استقبال کرد.

کریس راک شکایتی علیه ویل اسمیت تغییر نکرده است، با این وجود آکادمی آموزش داده شده است است کدام ممکن است این ماده را بررسی اجمالی خواهد کرد.

ویل اسمیت همراه خود تخلیه اطلاعیه ای به دلیل کریس راک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکادمی علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای عکس ها متحرک عذرخواهی کرد.

انتهای پیام