جوکوویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیتسیپاس در فینال گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار جهانی تنیس پیروز شدنددر یکپارچه فینال گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار جهانی تنیس، نواک جوکوویچ اجتناب کرده اند صربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفانوس سیتسیپاس اجتناب کرده اند یونان مقابل حریفان روسی خصوصی به شیوع انگشت یافتند.

به گزارش ایسنا، در یکپارچه در اطراف پایانی گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار جهانی تنیس در تورین ایتالیا، نواک جوکوویچ اجتناب کرده اند صربستان در دومین دیدار خصوصی مقابل آندری روبلوف اجتناب کرده اند روسیه در جدا خصوصی نتایج 6 بر 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 بر 1 پیروز شد. جوکوویچ پیش اجتناب کرده اند این مقابل تسیسیپاس یونانی این 2-صفر پیروز شده بود.

علاوه بر این در دومین دیدار کدام ممکن است در روز چهارم این رقبا ها برگزار شد، دانیل مدودف، نفر پنجم رنکینگ جهان اجتناب کرده اند روسیه، مقابل استفانوس سیتسیپاس، نفر سوم گروه بندی یونان در جدا خصوصی نتیجه این 2 بر 1 شکست خورد به شبیه به اندازه خصوصی را تخصص تنبل. دومین شکست در این رقبا ها

ست اول این دیدار در جدا خصوصی نتیجه 6 بر 3 به درآمد تسیسیپا به نوک رسید در جدا خصوصی این جاری مدودف ست دوم را 7 بر 6 برد. ست سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی این دیدار نیز در جدا خصوصی نتیجه 7 بر 6 به درآمد تسیسیپاس به نوک رسید به شبیه به اندازه تنیسور یونانی در مجموع این 2 بر 1 به شیوع برسد. مدودف پیش اجتناب کرده اند این در جدا خصوصی نتیجه این 2-صفر مقابل هموطنش آندری روبلوف شکست خورده بود.

این مسابقات در جدا خصوصی حضور هشت تنیسور برتر جهان در شهر تورین ایتالیا برگزار تبدیل می تواند.
انتهای پیام