جریمه 60 میلیون تومانی متخلف برنج کالا در اسدآبادایسنا/ همدان رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسدآباد اجتناب کرده اند جریمه 60 میلیون تومانی متخلف برنج فروشی در این شهرستان خبر داد.

رضا بنی اردلان در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: سه روز پیش فروشنده برنج گیلانی کدام ممکن است برنج پاکستانی را به خوشایند ارزش 28 هزار تومان در کیسه های برند هاشمی شمال می فروخت، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد. .

وی در جدا خصوصی خاص اینکه این فروشنده برنج برنج پاکستانی را در کیسه های 20 کیلویی برنج هاشمی برند هاشمی در جدا خصوصی قیمت 2 برابر به اهالی شهر می فروخت. این متخلف در جدا خصوصی کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور تصمیم به تیز کردن 60 میلیون تومان جزای نقدی به صندوق افسران محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت وی اجرا شد.

بنی اردلان اظهار داشت: برنج اختراع شده اجتناب کرده اند این خودرو نیز به قیمت مصوب صحیح برنج پاکستانی در شهرستان اسدآباد به کالا رسید.

بنی اردلان در یکپارچه به افزایش ده برابری تعزیرات حکومتی اجتناب کرده اند 21 خرداد امسال اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: جرایم عدم احتساب قیمت، عدم صدور صورتحساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حاضر صورتحساب کسب اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار تومان به 10 میلیون تومان مرتفع است. اجتناب کرده اند اول جولای

انتهای پیام