جدایی احمد عباسی برخلاف خواستن باطنی ما بودایسنا/اصفهان سرمربی گروه فوتسال گیتی پسند اظهار داشت: قدم گذاشتن احمد عباسی برخلاف خواستن باطنی ما بود در جدا خصوصی این جاری ساده اجازه دادیم آسیب دیده نشده دهد. گروه فوتسال گیتی پسند تمام امتحان شده خصوصی را برای سربلندی اصفهان انجام می دهد.

محمد کشاورز فعلاً جمعه ۲۳ تیرماه پس اجتناب کرده اند پیروزی ۳ بر خوب مقابل فلز زرند کرمان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: آغاز طوفانی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سعی کردیم اوقات فراغت را مدیریت کنیم. می دانستیم مقابل گروه خوبی اوقات فراغت می کنیم، در جدا خصوصی این جاری در مجموع بر اوقات فراغت مسلط بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریف را در جدا خصوصی خوب نتیجه خوشایند شکست دادیم.

وی افزود: در نیمه اول به آنچه گروه می خواست رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم ساده سعی کردیم اوقات فراغت را مدیریت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاشی برای افزایش انواع گل ها نداشتیم. ما می خواستیم اجتناب کرده اند همه آنها استفاده کنیم.

کشاورز در جدا خصوصی تاکید بر غیرقابل پیش دهانه بینی بودن اوقات فراغت های فوتسال خاطرنشان کرد: تمام امتحان شده خصوصی را می کنیم به شبیه به اندازه گیتی پسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان را سربلند کنیم در جدا خصوصی این جاری این واقعیت موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند فوتسال اجتناب کرده اند در قبلی چیزی نوشته نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه آن غیرقابل پیش دهانه بینی بودن آن است.

وی در خصوص تغییر سعید احمد عباسی به لیگ اسپانیا افزود: به احمد عباسی تخلیه نباشید می گویم. برخلاف خواستن درونی مان، اجازه می دهیم او را انصراف تنبل به شبیه به اندازه فرصتی داشته باشد آسیب دیده نشده دهد. امیدوارم در گروه جدیدش بدرخشد.

به گزارش ایسنا، سرمربی گروه فوتسال گیتی پسند در جدا خصوصی اشاره به مبلغ آزاد شده اجتناب کرده اند تغییر احمد عباسی دلیل برای داد: این مبلغ در اختیار از تجهیزات گلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بازرسی های محقق شده در صورت خواستن به تعویض، مذاکره خواهیم کرد. در جدا خصوصی از تجهیزات گلف

انتهای پیام