جایگزین اعزام نیروی کار سراسری کودکان در هندبال به اردوی جدا هم توصیه سازی/ نیکلینکو: گروه سختی داریمسرمربی نیروی کار سراسری هندبال ایران می گوید اگر شرایط فراهم شود اردوی جدا هم توصیه سازی در ترکیه هر دو مقدونیه خواهند داشت.

سرگئی نیکو لینکو در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد شرایط نیروی کار سراسری هندبال کودکان اظهار داشت: هدف ما همین جا است کدام ممکن است در جدا خصوصی آغاز مسابقات گیمرهای مشتاق به بالا برسند. ورزشکارانی کدام ممکن است خوب شکاف آموزشی را اجتناب کرده اند بازو داده اند اکنون در مرحله تاکتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق هستند. این مسابقات خوب ماه تولید عکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریبا وقت نداریم. باید ببینیم وضعیت نیروی کار در مسابقات چگونه است.

سرمربی نیروی کار سراسری هندبال پسران کسب اطلاعات در مورد دیدارهای تدارکاتی اظهار داشت: متاسفم در این مدت ورزشی تدارکاتی نداشتیم. فینال ورزشی تدارکاتی ما دی ماه بود کدام ممکن است انواع ورزشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد آن بیش از حد نبود. تیمی کدام ممکن است حاضر شد به ایران بیاید مرحله بالایی نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جدا خصوصی کسانی کدام ممکن است می آمدند ورزشی می کردیم.

نیکو لینکو در جدا خصوصی از دقیق اینکه باید خوب ورزشی تدارکاتی برای نیروی کار سراسری هندبال اندیشه در مورد شود، اظهار داشت: در صورت فراهم شدن شرایط، در نهایت این اردو خوب ورزشی تدارکاتی اندیشه در مورد تبدیل می تواند. به معنای دقیق عبارت هستند کشورش ادامه دارد خاص نیست، شاید ترکیه هر دو مقدونیه باشد. ادامه دارد محل قرارگیری تعطیلات خاص نیست، در جدا خصوصی این جاری پس اجتناب کرده اند آن آسیب دیده نشده خواهیم داد. اتحادیه پیگیر این موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم دچار اشکال نشویم.

وی در خصوص حریفان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: در این رقبا ها در جدا خصوصی کره، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت همگروه هستیم کدام ممکن است نسبت به گروه تولید عکس روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر تر است. در گروه مقابل، نیروی کار های پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند رقبای نسبتا آسان تری هستند از در فصول حال انجام خوبی نداشته اند. اگر در آن گروه قرار می گرفتیم ساده ورزشی سختی برای صعود به مرحله بعد داشتیم در جدا خصوصی این جاری حالا هر سه مسابقه ما روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر خواهد بود. کره، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت همگی در جام جهانی به رقبا پرداختند.

سرمربی نیروی کار سراسری هندبال اظهار داشت: نیروی کار سراسری ما مصدومیت خاصی ندارد. صدماتی موجود است کدام ممکن است کنجکاوی مند به هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف خوب هر دو 2 روز برطرف می شوند. این آسیب ها بخشی اجتناب کرده اند بازی است. هنگام بازی در جدا خصوصی عمق بالا، آسیب ها اجتناب ناپذیر است. خدا را شکر در این مدت شرایط باورپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومیت حادی نداریم.

وی در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است پیش دهانه بینی اش کسب اطلاعات در مورد حضور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا چیست، اظهار داشت: دوست ندارم اینقدر در این مورد صحبت کنم، نیروی کار باید روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر کار تنبل. مرحله امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی ما در مسابقه خاص تبدیل می تواند. در این مسابقات در صورت حضور هشت نیروی کار طبق این سیستم 4 سهمیه جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت حضور 7 نیروی کار 3 سهمیه جهانی تخصیص تبدیل می تواند.

نیکولینکو کسب اطلاعات در مورد حضور گیمرهای مشتاق جوان در نیروی کار کودکان اظهار داشت: ما تعدادی از تصویر کننده در نیروی کار کودکان داریم. یعنی اجتناب کرده اند ابتدای بازی 2 نوجوان در آرنج نیروی کار داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان 2 تصویر کننده نوجوان تولید عکس به ترکیب کردن کردن اضافه شدند. این حضور برای نیروی کار کودکان a باشکوه باورپذیر است از آنها در ورزشی های کودکان تخصص کسب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در مسابقات کودکان کمک شایانی خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، هفدهمین شکاف مسابقات هندبال قهرمانی جوانان مرد آسیا اجتناب کرده اند 25 تیرماه به شبیه به اندازه 5 مردادماه در بحرین برگزار تبدیل می تواند. ایران در جدا خصوصی نیروی کار های کره جنوبی، عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت همگروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین، ژاپن، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان در گروه مقابل قرار خواهند گرفت. در جدا خصوصی حضور هر هشت نیروی کار، 4 نیروی کار برتر جواز حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد.

انتهای پیام/