جابجایی 69 هزار مسافر به همین دلیل مرزهای آذربایجان غربی


جابجایی 69 هزار مسافر از مرزهای آذربایجان غربی

ایسنا/ آذربایجان غربی رئیس اداره حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات بین الملل اداره کامل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی آذربایجان غربی به همین دلیل تردد 69 هزار مسافر به همین دلیل ایستگاه های مرزی استان به همین دلیل 25 اسفند لغایت 10 فروردین ماه 12 ماه جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل روابط پایه استانداری، رحیم قلمیان اظهار داشت: به همین دلیل ابتدای اجرای قالب نوروزی مخصوصاً به همین دلیل ۲۵ اسفندماه 12 ماه ۹۳ به همان اندازه نوک فروردین امسال، ۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۱ مسافر به همین دلیل پایانه‌های مرزی استانداری تردد کردند.

وی اظهار داشت: در داخل همین مدت زمان گذرگاه های مرزی ارائه دهنده خدمات، رازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرچین به سازماندهی شاهد اساساً بیشترین جابجایی مسافر بوده اند.

انتهای پیام