ثروت سیاه برای سرمایه سلامت بسیار مهم است


روایت غالب ملت ، که بیان می کند مردم می توانند با استقامت و مراقبت و با مسئولیت شخصی به رویای موفقیت آمریکایی در موفقیت اقتصادی دست یابند ، باعث آسیب بزرگی می شود. ما به جای به رسمیت شناختن تاریخ خود ، با زبان نژادپرستانه و زن ستیزانه ، مانند “ملکه های رفاه و پدران مرده” ، فقر را انگ زدیم. این روایت امتیاز وایت را جاودانه می کند و به افراد گروه های انگ دار می گوید که اگر از آن استفاده کنند و دو برابر بیشتر تلاش کنند ، امکان وجود دارد.

تلاش دو برابر برای غلبه بر موانع سیستمیک و ساختاری برای سلامتی مضر است. شواهد نشان می دهد که چگونه نابرابری در نتایج سلامت با تحصیلات و درآمد افزایش می یابد ، که برخلاف روایتی است که بر مسئولیت شخصی و کار سخت تاکید می کند.

به عنوان مثال ، تفاوت های نژادی در مرگ و میر نوزادان در واقع با سطوح بالاتر تحصیلات و درآمد تشدید می شود. واضح است که انگ و بار غلبه بر ساختارهای نژادپرستانه منجر به پیامدهای خطرناک سلامتی می شود.

آیا راهکارهایی برای مقابله با این روایت و پرداختن به ثروت نژادی در میان نژادها وجود دارد؟

ما باید از تشویق مردم به اتخاذ نگرش ها ، هنجارها و رفتارهایی که تا حد زیادی مفید تلقی می شوند ، دور شویم و در عوض آنها را با منابعی که توسط یک آژانس موفقیت ارائه شده است ، تقویت کنیم. و ما باید مسئولیت دولت در زمینه دسترسی و ثروت کافی را به رسمیت بشناسیم.

برای حل این مسئله ، دو سیاست ضد نژادپرستی که من از آنها حمایت می کنم ، غرامت و اوراق قرضه است. جبران خسارت به صورت مستقیم و گذشته نگر ، عزت و غرامت را در رفع محرومیت از منابع تشخیص می دهد. به رسمیت شناختن برای حیثیت حیاتی است و دولت باید مسئولیت بهره برداری با تسهیل دولت را بر عهده بگیرد.

با این حال ، با توجه به تاریخ وحشتناک ما و به ویژه روشهای فعلی که سرمایه به استثنای یکدیگر تمایل به تجمیع و تکرار دارد ، جبران یک بار کافی نیست. هر کس حق اقتصادی ثروت دارد و اوراق قرضه در اینجا ظاهر می شود. اوراق قرضه نوزاد حسابهای قابل اعتماد برای کودکان است. این پول تا زمان بزرگ شدن کودک در امانت عمومی نگهداری می شود. این وجوه می تواند برای خرید خانه ، راه اندازی کسب و کار و / یا آموزش مالی مورد استفاده قرار گیرد. برای حل نابرابری ثروت و ترویج برابری نژادی ، امسال کانکتیکات اولین کشوری بود که برای هر کودکی که تولد آنها تحت پوشش Medicaid قرار می گرفت ، برنامه پیوند نوزاد را تصویب کرد. هدف قابل تقدیر این است که کودکانی که از وراثت ثروت بهره مند نیستند ، بتوانند از فرصت های مشابه برای ایجاد سرمایه برای دیگران استفاده کنند.

چگونه حوادث سال گذشته – همه گیری ، پیامدهای اقتصادی ، درگیری های نژادی و ناآرامی های سیاسی – روایت غالب را تغییر داد؟

رویدادهای سال گذشته لحظه مهمی را ایجاد کرده است که می توانیم روایت را تغییر دهیم. همه گیری ، تابستان اعتراضات در واکنش به ترور جورج فلوید ، ابعاد متعدد ناآرامی های سیاسی ، مبارزات احزاب سیاسی ، نشان می دهد که سیستم برای تغییر آماده شده است. به عنوان مثال ، پوشش نقدی این بیماری همه گیر چگونه به مداخلات بی سابقه دولت مانند ارسال 1200 دلار چک منجر شد. هنگامی که قانونگذاران تصمیم گرفتند که پول به طور گسترده توزیع شود و این کار را کردند ، نظر خود را در مورد آنچه دولت می تواند انجام دهد تغییر دادند.

نگرش جوانان نیز انگیزه ای برای تغییر روایت ایجاد می کند. جوانان صحبت می کنند و می گویند: وضع موجود کار نمی کند. ما خواهان اقتصادی مبتنی بر عدالت و پایداری هستیم.

این لحظه ای را ایجاد می کند که سیستمی که ما 50 سال است ایجاد کرده ایم در آستانه است و تغییرات واقعی امکان پذیر است. زمان آن فرا رسیده است که جنبش های اجتماعی و نیکوکاران با جسارت خود را متعهد به عدالت اقتصادی ، روایتی جدید و ارزش های ما ، بدون بدبینی کنند. اکنون زمان آن است که بفهمیم عدالت اقتصادی شامل ثروت ، سلامتی ، حق کار و درآمد ، تحرک بدون تهدید به زندان یا خشونت به دلیل هویت شخصی و تحرک رایگان بدون انگ ، محدودیت یا ترس است. امیدوارم لحظه ای که ما به عدالت اقتصادی و نژادی برای همه متعهد باشیم.

کمیسیون عدالت نژادی نیویورک چگونه می تواند بر سایر جوامعی که می خواهند نژادپرستی ساختاری را ریشه کن کنند ، تأثیر بگذارد؟

کمیسیون عدالت نژادی شهر نیویورک متهم به تمدید منشور شهر و ایجاد سیاست برای سرکوب نژادپرستی ساختاری برای همه در نیویورک شده است.

یکی از بزرگترین تأثیراتی که می توانیم داشته باشیم ایجاد ارزشهایی است که بر مشارکت ، تعلق ، قدرت ، برابری ، رویکرد نژادی و جنسیتی به عنوان مسئولیت همه جنبه های دولت در نیویورک تأکید می کند. من معتقدم که از طریق این کمیسیون ، شهر ما با توجه به وسعت ، نفوذ و رسانه ای که دارد ، می تواند برای دیگر شهرها ، کشورها و به طور کلی ملت الگو باشد. این به خودی خود ارزشمند است.

دکتر داریک همیلتون در کمیته مشورتی اقدامات ملی RWJF عضو است. در مورد یافته های تحقیقاتی برنامه بیشتر بدانید برای بهبود همه گیر همه گیر برای همه ایجاد شود.

برای نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید