نیروی کار {فوتبال} ترکیه به دلیل خراسان شمالی به مصاف نیروی کار شهید گاندی یزد {می رود}


تیم فوتبال ترکیه از خراسان شمالی به مصاف تیم شهید گاندی یزد می رود

ایسنا/ خراسان شمالی دبیر شورای {فوتبال} خراسان شمالی به دلیل رقبا نیروی کار {فوتبال} توقف ها در داخل خراسان شمالی همراه خود نیروی کار شهید گاندی یزد خبر داد.

محمد شهیدی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، اظهار داشت: نیروی کار {فوتبال} توقف های خراسان شمالی در داخل هفته {هفدهم} لیگ دسته دوم {فوتبال} همانطور که صحبت می کنیم به دلیل ساعت 14:45 میهمان نیروی کار شهید گاندی یزد است.
شهیدی افزود: در نهایت هفته {شانزدهم} لیگ دسته دوم {فوتبال}، خوب نیروی کار ترکیه ای به دلیل خراسان شمالی همراه خود خرید 6 پیروزی، 2 جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 شکست همراه خود خرید 20 {امتیاز} در داخل کلاس {هشتم} جدول قرار دارد.
وی شکسته نشده داد: نیروی کار توقف ها در داخل خراسان شمالی در داخل نیم فصل اول مقابل نیروی کار شهید گاندی یزد همراه خود نتیجه نهایی خوب بر a 0 نکرد.
بر ایده این گزارش، نیروی کار شهید گاندی یزد همراه خود 6 برد، 6 جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 باخت 24 امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کلاس {ششم} جدول قرار دارد.

انتهای پیام