توصیه اردوغان به پوتین برای دیدار در جدا خصوصی زلنسکی در ترکیهرئیس جمهور ترکیه اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند پوتین برای دیدار در جدا خصوصی زلنسکی در ترکیه دعوت کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای دیدار در جدا خصوصی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دعوت کرده است.

اردوغان پس اجتناب کرده اند ادای احترام به هواپیما به خبرنگاران اظهار داشت: در جدا خصوصی وجود مشکلات حال، از نزدیک معتقدم کدام ممکن است فاجعه اوکراین بر اوج میز مذاکره تعمیر خواهد بود. من می توانم بار تولید عکس به پوتین یادآوری کردم کدام ممکن است می توانیم در جدا خصوصی زلنسکی تحقق کنیم. ما به انبساط گفتگوهای خصوصی در جدا خصوصی همسایه دریای سیاه خصوصی، روسیه، در همه زمینه ها کمک خواهد کرد کدام ممکن است قابل انجام است صلح قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانی آسیب دیده نشده خواهیم داد. اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم کدام ممکن است دیدارهای ما در سوچی برای قلمرو ما به طور قابل توجهی برای ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه مفید باشد.

دیدار روسای جمهور روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه اخیرا در سوچی برگزار شد.

انتهای پیام