توسل به می تدریجی ذوب‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتور/ جنجال در دقایق پایانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن تارتاردیدار 2 خدمه ذوب‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتور در جدا خصوصی توسل به می تدریجی با منافذ و پوست گل به نوک رسید.

به گزارش ایسنا، 2 خدمه ذوب‌آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتور در قالب هفته بیست‌وهفتم لیگ برتر ساعت ۲۰ در این میان(شنبه) در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار در جدا خصوصی توسل به می تدریجی با منافذ و پوست گل به نوک رسید.

ورزشی در اصولاً دقایق به صورت فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میانه میدان به تصویب رسید. 2 خدمه روی دروازه یکدیگر محل قرارگیری‌های منصفانه مدت مختصر خلق کردند در جدا خصوصی این جاری ناموفق بودند.

در دقیقه ۹۰ مسعود ابراهیم‌زاده دروازه تراکتوری‌ها را باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذوب‌آهن اجتناب کرده اند حریف پیش افتاد در جدا خصوصی این جاری لحظاتی بعد اجتناب کرده اند گلزنی داور این دیدار تصمیمش را اصلاح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انگیزه حضور ابراهیم‌زاده در آفساید، گل او را مردود ادعا کرد. در آسیب دیده نشده اعتراضات از حداکثر کادرفنی ذوب‌آهن باعث شد مهدی تارتار اجتناب کرده اند زیرین ورزشی ریختن شود. این دیدار در نهایت در جدا خصوصی توسل به می تدریجی با منافذ و پوست گل به نوک رسید.

این توسل به می تدریجی شاگردان تارتار را ۳۳ امتیازی کرد. آن‌ها جایگاه خصوصی را در گروه نهم اجتناب کرده اند صنعت نفت آبادان پس گرفتند. در مقابل تراکتوری‌ها ۲۵ امتیازی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه سیزدهم باقی ماندند.

انتهای پیام