تمدید مهلت کشتی مقالات به “هفتمین کنوانسیون در درجه بین المللی فضایی 2022”رئیس هفتمین کنوانسیون در درجه بین المللی مکانی اجتناب کرده اند تمدید مهلت کشتی مقالات به این رویداد آموزشی خبر داد.

به گزارش ایسنا، در جدا خصوصی ملاحظه به تمدید مهلت کشتی مقالات به هفتمین کنوانسیون در درجه بین المللی فضایی 2022، دکتر محمودرضا دلاور: در جدا خصوصی ملاحظه به حضور فشرده متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در این کنوانسیون، مهلت کشتی مقالات به کنوانسیون تمدید شد. 24 جولای 1401. کنجکاوی مندان به تصویر در این کنوانسیون می توانند مقالات خصوصی را به زبان انگلیسی در مهلت ادعا کردن شده به دبیرخانه کشتی کنند.

“هفتمین کنوانسیون در درجه بین المللی فضایی” در جدا خصوصی حضور اساتید دانشکده های اصلی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متخصصان روز دنیا در زمینه فناوری نقشه برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مکانی اجتناب کرده اند کشورهای مختلف اجتناب کرده اند جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، سلطه متحد، استرالیا، بلژیک، چین ، هنگ کنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید خانه به صورت قابل انجام در دانشکده تهران اجتناب کرده اند قبلی تاریخی این 2 به شبیه به اندازه 26 مهر 1401 برگزار تبدیل می تواند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده تهران، مانترا بی نظیر این کنوانسیون «فناوری داده ها مکانی برای مسکن معقول» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای بی نظیر کنوانسیون برای ادغام کردن شهر معقول، تصویر ها وضعیت محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها عمومی، زیرساخت داده ها مکانی، کاداستر، زیرین است. مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده فضایی، علم داده های مکانی. داده‌کاوی مکانی، داده‌های غول پیکر مکانی، آمار فضایی، متا فناوری، اختلاط معقول داده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، ژئودزی اساساً مبتنی بر تصویر، پایش جابجایی، هواشناسی زیرین‌شناسی، وضعیت‌یابی زیرساخت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوبری برای مسکن معقول، فضایی، مدیریت فاجعه، فضای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی مانکن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسگرها در فتوگرامتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش اجتناب کرده اند در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های داده ها مکانی

کنجکاوی مندان می توانند برای کسب داده ها اصولاً به وضعیت یابی کنوانسیون مراجعه کنند.

انتهای پیام