تل آویو مکان تعطیلات الیگارشی های روسیه / چلسی در داخل سرزمین های اشغالیرسانه های اسرائیلی به دلیل لمس کردن هواپیماهای شخصی شده متعلق به حکومت الیگارشی روسیه در داخل سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} اسرائیل، روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: گمانه زنی ها حاکی به دلیل آن قرار است است 2 هفته قبلی کمتر از 14 هواپیمای غیر دولتی به دلیل روسیه در داخل اسرائیل لمس کردن آمده اند کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آن قرار است هیچ خوب به دلیل حاکمان روسیه را تحریم نکرده است.

دیلی نیاز خواهد شد نوشت: بر مقدمه گزارش های متنوع، خوب هواپیمای فردی است که گمان {می رود} متعلق به میلیاردر روسی، رومن آبراموویچ، {مالک} تجهیزات گلف چلسی باشد یا نباشد، به دلیل مسکو به سرزمین های اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به استانبول پرواز کرد. بنا به بررسی ها، این میلیاردر در داخل 12 ماه 2018 پس به دلیل تاخیر در داخل تمدید ویزای بریتانیا، تابعیت اسرائیل را بدست آمده کرد.

دانش‌های اینترنت‌مکان مدیریت پرواز Flightradar24 تأیید شد کدام ممکن است آبراموویچ در داخل اوایل روز دوشنبه سفری نیاز به به دلیل تل‌آویو به دریای مدیترانه داشته است.

آبراموویچ، {مالک} تجهیزات گلف {فوتبال} چلسی، یکی از آنها در نظر گرفته هفت الیگارشی روسی بود کدام ممکن است روز پنجشنبه شیفته بریتانیا تحریم شد. تحریم ها جای می دهد {مسدود کردن} دارایی های الیگارشی ها و متوقف کردن خرید و فروش آنها خواهند شد همراه خود ملت است.

بر مقدمه شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، ثروت آبراموویچ 13.6 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است.

او می رود اوایل این ماه معرفی شد کدام ممکن است تجهیزات گلف {فوتبال} چلسی را می فروشد، با این وجود تحریم های {انگلیس} دلالت بر آن دارد او می رود اکنون نیست {نمی تواند} بفروشد.

انتهای پیام