دردسر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها برای تعیین اختلاف بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای {حاشیه} خلیج فارسخوب کارشناس امتیازات غرب آسیا ذکر شد: مداخله رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در داخل امور کشورهای {حاشیه} خلیج فارس یکی در همه محدودیت ها حیاتی در داخل روابط ایران همراه خود کشورهای این جهان است.

حسن هانی زاده در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است حیاتی ترین انتخاب های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل زمینه تعامل داشتن همراه خود کشورهای جهان به همین دلیل جمله کشورهای عربی خلیج فارس در داخل 12 ماه جاری {چیست}؟ وی ذکر شد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} پوشش خارج از کشور جهان ای شخصی را بر مبنای تعامل داشتن کل شما جانبه همراه خود کشورهای همسایه به طور قابل توجهی کشورهای عربی خلیج فارس قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این پوشش {برنامه ریزی} کرد.

وی همراه خود خاص اینکه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل چند مورد آخر ماه قبلی علیرغم وجود برخی اختلافات سعی کرده تعامل داشتن سازنده ای همراه خود شش ملت شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد یا نباشد، افزود: {در این} راستا در داخل روابط همراه خود کشورهایی مشابه با قطر، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کشورهای عربی {حاشیه} خلیج فارس، عمان شناسایی شد کدام ممکن است ‌های خوبی {در این} زمینه ممکن است وجود داشته باشد به‌طور نسبی، دردسر‌هایی برای انتشار این روابط به‌ویژه در موضوع قطر صورت گرفته است کدام ممکن است طی آن خواهد شد شاهد تبادلات از حداکثر افسران 2 ملت بودیم.

هانی زاده در رابطه با اینکه برخی عناصر خارج از کشور به همین دلیل حیاتی ترین محدودیت ها بهبود روابط ایران همراه خود کشورهای عربی خلیج فارس هستند، خاطرنشان کرد: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی در داخل دردسر هستند به همان اندازه بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ملت شورای همکاری خلیج فارس سوراخ راه اندازی کنند. امتحان و دور کردن غارت کردن این مکان های بین المللی به همین دلیل ایران همراه خود انتشار پوشش ایران هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلقین به قرار است به آنها بروند کدام ممکن است ایران دشمن شماره خوب آنهاست.

وی همراه خود خاص اینکه این مداخلات قابل توجهی در داخل روابط ایران همراه خود شش ملت {حاشیه} خلیج فارس کارآمد {بوده است}، ذکر شد: ایران نیز اقداماتی را برای محدود کننده این پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتشار تعاملات شخصی همراه خود این مکان های بین المللی مشارکت در اطلاعات است کدام ممکن است به همین دلیل جمله قرار است به آنها بروند می توان به 4 در اطراف ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان شناسایی شد. عربستان این ملت شناخته شده به عنوان یکی در همه حیاتی ترین کشورهای عربی خلیج فارس همراه خود مذاکره همراه خود عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان و دوره ای سازی روابط همراه خود ریاض، دردسر کرد به همین دلیل تأثیر می گذارد اسرائیل در داخل جهان بکاهد.

وی ذکر شد: در داخل مجموع پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل پیشبرد پوشش جهان ای شخصی قابل توجهی سودآور {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پوشش نیاز به در داخل 12 ماه جاری همراه خود جدیت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام