افزایش دلار آمریکا در داخل بازارهای بین المللی در گذشته به دلیل تخلیه گزارش شاخص هزینه حمایت کننده


ریاضت ارزان – دلار آمریکا در داخل بازارهای بین المللی بازهم دوباره توانایی گرفت.

به گزارش شفقنا ارزان، دلار آمریکا آمریکا در داخل اوایل روز سه شنبه برای حمایت به دلیل بازده اوراق قرضه آمریکا در نقطه از تخلیه فینال آمار تورم حمایت کننده بهبود کشف شد.

شاخص دلار آمریکا کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد دلار آمریکا را در مخالفت با سبدی متشکل به دلیل شش پول خارجی نه اندازه گیری گیری می تدریجی، همراه خود 0.2 شانس بهبود به 100155 واحد رسید.

این پیش بینی کدام ممکن است فدرال {رزرو} پس به دلیل بهبود ۲۵ واحدی قیمت بهره در داخل ماه مارس برای کنار آمدن با تورم فزاینده، به پوشش مالی زحمت کش‌تر شخصی یکپارچه دهد، به دلیل دلار آمریکا حمایت کرده است.

در امروز، بازده اوراق بهادار 10 ساله 2.836 شانس است کدام ممکن است بهترینها درجه به دلیل دسامبر 2018 است کدام ممکن است کار کردن مهمترین توسعه دلار آمریکا بود.

پیشگویی کردن می تواند باشد شاخص هزینه حمایت کننده پس به دلیل بهبود 7.9 درصدی در داخل ماه فوریه، 8.4 شانس بهبود یابد، کدام ممکن است 1.2 شانس نسبت به ماه بهبود یافته است، {در حالی که} اطلاعات های مهمترین، با بیرون احتساب هزینه چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط، 6.6 شانس هر سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید 0.5 شانس بر ایده شانس بهبود یافته است. . 12 ماه {طلوع} ماه