سخت دلار آمریکا در داخل بازارهای جهان همراه خود شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردیدهای فزاینده شده است


ریاضت ارزان – دلار آمریکا به توسعه صعودی {بازگشت}.

به گزارش هاله ارزان ما، در حال حاضر پس به همین دلیل بازگشایی پیشنهادات در داخل لندن، شاهد سخت دلار آمریکا بودیم. شاخص دلار آمریکا در داخل حوالی 99 بازگشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت فرار مرحله پایداری بالای 99، احتمالاً به 100 واحد می رسد. شولتز، صدراعظم آلمان در حال حاضر معرفی شد کدام ممکن است ما همیشه تحریم ها را علیه روسیه تحریک کردن می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اسرع وقت به وابستگی قدرت شخصی به روسیه نوک می دهیم، با این وجود امتحان کردن این ما را در داخل قوز کردن فرو خواهد برد. لاوروف ذکر شد: «ما هشدار اطلاعات‌ایم کدام ممکن است اگر اوکراین به اتحادیه اروپا بپیوندد، تمام مزیت روسیه در معرض خطر خواهد بود، احتمالا، با این وجود ممکن است این هشدار را انتقادی نگرفتند». لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات همراه خود اوکراین سخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف مدام در داخل جاری اصلاح موضع شخصی است. احتمالات تحریک کردن نبرد در امتداد طرف این بلاتکلیفی باعث پیشرفت دلار آمریکا نیز شد.

در اطراف در دسترس بودن آمریکا به همین دلیل {شرایط} موجود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد خیلی کمتر به همین دلیل روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود احتمالات بهبود 0.5 درصدی قیمت بهره به همان اندازه ماه می، احتمال دارد {خرید} دلار آمریکا شناخته شده به عنوان پناهگاه را بهبود اطلاعات است.