تقوا حیاتی ترین راهی که در آن رفع برای سلامت جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح استایسنا/ خراسان جنوبی امام جمعه بورگوند تقوا را ملاحظاتی برای دور ماندن از آفات بدن ما دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سلامت جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح را نیاز به نگه داشتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دقیق مشارکت در دهیم به معنای تقوا است.

سید علی رضا عبادی در این زمان 6 فروردین ماه در داخل خطبه های عبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی نماز جمعه بیرجند ضمن تبریک عید تاریخی نوروز، حجه الاسلام والمسلمین نوروزی اظهار داشت: نوروز احیای عرف های الهی به همین دلیل جمله طهارت است. رحمت، زیارت مؤمنان و بسیاری دیگر.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در داخل حين تسليت درگذشت آيت الله محمدي الريشهري اظهار داشت: اين عالم بزرگوار وجودي استثنايي را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفيد براي اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام داشت كه انشاءالله همراه خود آيت الله العظمي محشور ممکن است. مقدسین.”

امام جمعه بورگند می فرماید: تقوا تنها واقعی موارد آخرت است، پس فرمود: تقوا معتبر است کدام ممکن است بر کل شما احکام تحت سلطه است.

عبادی در رابطه با اینکه نعمت های خداوند {بی شمار} است، افزود: نعمت های خداوند مشروط است کدام ممکن است اگر به آن قرار است پایبند نباشند این نعمت ها تبدیل شدن به عذاب می تواند باشد چرا کدام ممکن است نعمت ها ابزاری برای عاقبت آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهی است.

وی تقوا را نگرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیزاری به همین دلیل آفات بدن ما دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: سلامت جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح نیاز به نگه داشتن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دقیق حرکت کنیم به معنای تقوا است.

مشاور ولی فقیه در داخل خراسان جنوبی همراه خود مقوله ای اینکه خواستن به ریاست، شهوترانی، وابستگی به روانپزشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مخدر کل شما را می توان به همین دلیل توضیحات فساد تقوا دانست، اظهار داشت: بروید.

عبادی همراه خود مقوله ای اینکه مسائل محله شبیه به گناه است، اظهار داشت: آثار گناه بعد به همین دلیل نابودی شدید جدی تر به همین دلیل آثار دنیوی آن قرار است است، به همین دلیل در گذشته به همین دلیل {هر} کاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع رسانی نیاز به ابتدا در نظر گرفته شده کرد.

امام جمعه بورگوند همراه خود مقوله ای اینکه عجیب ترین لذت بردن اخروی تقوا است، اظهار داشت: نیاز می کنیم کدام ممکن است بتوانیم این توشه الهی را نگه داشتن کنیم.

عبادی در رابطه با اینکه واقعیت واقعی ماه رمضان ضیافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور نفس است، اظهار داشت: انسان اهل بیت المقدس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکسان دنیا برمی گردد، با این وجود متأسفانه در داخل قفس دنیا تحت تأثیر شده ایم. .

وی همراه خود مقوله ای اینکه ماه رمضان یکی از آنها در نظر گرفته نعمت های الهی است کدام ممکن است انسان به شخصی باز می گرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند می تواند باشد، خاطرنشان کرد: خداوند در داخل ساعت شب خیانت در داخل دل ماه رمضان {سرنوشت} ما را رقم زده است.

امام جمعه بورگوند در رابطه با اینکه حیاتی ترین تمایز انسان همراه خود دیگران در داخل مشکل آرزو است کدام ممکن است خداوند به ما توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد می دهد، اظهار داشت: اختیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد به {کار} ما قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد می دهد. صدها هزار ممکن است وجود داشته باشد خیابان های جلوی پای ما تخصصی ایجاد می کند آن قرار است ها می توان {برای هر} کاری {راهی} تصمیم گیری در مورد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود بصیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت مشارکت در شود.

عبادی همراه خود مقوله ای اینکه انسان همراه خود آرزو قدرتمند در واقع می تواند {انگیزه} های شیطانی را تدوین تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد را {زیر} فوت بگذارد، افزود: انسان در واقع می تواند در داخل تصوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامات اهل بیت علیهم السلام به مرحله شبیه شدن به خدا برسد. معجزات این بزرگان مناسبت بارز مردم هستند کدام ممکن است خدایی شدند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه ماه رمضان ماه احیای احکام است، افزود: {کسی که} همراه خود آرزو بندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقوا وارد این مهمانسرا شود در واقع می تواند به درجات خارق العاده دین برسد.

انتهای پیام