تقاضا ترویکای اتحادیه اروپا اجتناب کرده اند ایرانسه ملت اتحادیه اروپا فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا در ادعا ای مشترک اجتناب کرده اند ایران خواستند اجتناب کرده اند جایگزین باقی مانده برای بدست آوردن به توافق هسته ای استفاده تدریجی.

به گزارش ایسنا، ترویکای اتحادیه اروپا در این ادعا مدعی شده است کدام ممکن است ما افسران های فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس به در جدا تولید عکس تصویر کنندگان در برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اجتناب کرده اند آوریل 2021 در جدا خصوصی حسن نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات فشرده در جدا خصوصی ایران احیا کردن برجام. . ! اجتناب کرده اند مارس 2022، عالی توافق ایمن روی میز است کدام ممکن است ایران را به تعهدات خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالات متحده را به توافق بازگرداند. ما متاسفیم کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند این احتمال دیپلماتیک برای نوک دادن توافق استفاده نکرد. ما اجتناب کرده اند ایران می خواهیم به شبیه به اندازه این کار را انجام دهد. ما جدا هم توصیه هستیم به شبیه به اندازه به توافق برسیم.
در این ادعا آمده است: «در جدا خصوصی وجود این، ایران در جاری نصب سانتریفیوژهای شیک تری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس در درجه بین المللی توانایی اتمی را اجتناب کرده اند انتخاب خصوصی برای نوک دادن به تمام اقدامات شفافیت مرتبط در جدا خصوصی برجام مطلع کرده است». این موضوع استعداد آژانس را احیا کردن جریان اطلاعات با توجه به اجزای کلیدی این سیستم هسته ای ایران، اجتناب کرده اند جمله مونتاژ سانتریفیوژها، شبح می تدریجی.
این سه ملت اتحادیه اروپا در نهایت این ادعا نوشتند: ما این اقدامات را محکوم می کنیم. ایران در پاسخ به اولویت‌های هیئت مدیره آژانس بین‌المللی توانایی اتمی (IAEA)، گام‌هایی را در تصمیم‌ای در جدا خصوصی حمایت مقاوم برای کاهش به شبیه به اندازه حد زیادی همکاری‌ها در جدا خصوصی آژانس ادعا کرد. این اقدامات ساده وضعیت را از استثنایی است تر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های ما را برای بازگرداندن اجرای مناسب مختل می تدریجی. آنها ساده در سازمانی ایران به 1 نتیجه سودآور تردید دارند. ما اجتناب کرده اند ایران می‌خواهیم اجرای پروتکل الحاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اقدامات درمورد در واقعً‌آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر برجام را اجتناب کرده اند اوج بگیرد، به بدتر کردن تنش‌های هسته‌ای نوک دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوراً توافقی را روی میز احیا کردن برجام به شبیه به اندازه روزی کدام ممکن است زمان دارد، منعقد تدریجی.

این هیئت صبح پنجشنبه تصمیم پیشنهادی آلمان، فرانسه، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا علیه ایران را تصویب کرد. 30 ملت رای موافق، 2 ملت (چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه) رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت (هند، لیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان) رای ممتنع دادند.

در نشست روز سه شنبه شورای آژانس در درجه بین المللی توانایی اتمی، پیشنهادهای بریتانیا، فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا برای تصمیم علیه ایران حاضر شد.

وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به این اقدام در جدا خصوصی صدور ادعا ای ادعا کرد: جمهوری اسلامی ایران پذیرش تصمیم حاضر شده اجتناب کرده اند سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلمان در نشست بلافاصله آژانس در درجه بین المللی توانایی اتمی را محکوم می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را عالی اقدام سیاسی از آن آگاه است. اقدام نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سازنده N. بر ایده ادعا مشترک مورخ 5 مارس 2022، ایران حسن نیت خصوصی را در کار با هم در جدا خصوصی آژانس در جدا خصوصی حاضر اطلاعات فنی از محسوس آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش دهانه بینی می اوج خورد آژانس در جدا خصوصی رویکردی بی طرفانه، بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر، اقدامات سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول در جهت متعارف انجام دهید. امتیازات حفاظتی تحمیل کنید کدام ممکن است آژانس اذعان دارد کدام ممکن است هیچ اولویت با توجه به عدم اشاعه ندارد. بدیهی است بازگشت به برخی فراموش کرده اند کدام ممکن است تمام شماره های زودتر عالی بار ابدی در بازتاب تاریخی 15 دسامبر 2015 توسط هیئت مدیره بسته شد.

در یکپارچه این ادعا آمده است: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بروزترین tp-date همواره همکاری سازنده‌ای در جدا خصوصی آژانس داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند بازرسی‌های آژانس در ایران موید آن است کدام ممکن است کشورمان در جاری حاضر یکی اجتناب کرده اند شفاف‌ترین این سیستم‌های صلح است. قابلیت هسته ای در میان بسیاری کشورهای عضو آژانس در درجه بین المللی توانایی اتمی پذیرش تصمیم کدام ممکن است بر ایده گزارش شتابزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامتوازن مدیرکل آژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده اطلاعات جامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامد رژیم صهیونیستی است، تنها به تضعیف همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم جمهوری اسلامی ایران در جدا خصوصی آژانس بین‌المللی توانایی اتمی منجر ممکن است. . از آن به بعد است قبلا ادعا شده بود، جمهوری اسلامی ایران در جدا خصوصی ملاحظه به رویکرد غیرسازنده آژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شدن تصمیم فوق، اقدامات قابل انجام متقابلی اجتناب کرده اند جمله نصب سانتریفیوژهای شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفعال کردن دوربین های خارج اجتناب کرده اند دوربین را انجام داده است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیتر خصوصی نوشت: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت اتحادیه اروپا قصد مختصر مدتی در امتحان شده برای حاضر راه حلی دارند کدام ممکن است نتیجه محاسبات غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات غلط علیه کشوری در جدا خصوصی شفاف ترین این سیستم هسته ای صلح آمیز است. در سیاره.” آنها اجتناب کرده اند ستاره فیلم آژانس فراتر رفتند. بانیان این تصمیم پاسخگو برای مستقیم مجازات ها آن هستند. پاسخ ایران قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت است.

انتهای پیام/