تصویری اجتناب کرده اند فضای خانه این سیستم WC در کانال 3/Sändning اجتناب کرده اند امشبجامعه سا سیما در جدا خصوصی ویژه این سیستم «جام 2022» در فضای خانه جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی فناوری AR اجتناب کرده اند امشب (5 آبان) به استقبال جام جهانی قطر می رود.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه اطلاع رسانی سیما، میشم فضلعلی – سرپرست گروه بازی جامعه 3 سیما – کسب اطلاعات در مورد عمیق فضای خانه ویژه این سیستم «جام 2022» ذکر شد: این فضای خانه به همت پیمان قانع است. در جدا خصوصی مساحت حدود چهارصد متر مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود صد ده متر مربع. ویدئو وال در 2 بخش بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میز خبر طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن شده است.

وی یکپارچه داد: طراحی غالب فضای خانه بر اندیشه رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لعاب گرافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های جام جهانی 2022 قطر به ویژه میز مجریان مطابق در جدا خصوصی نمای بیرونی ورزشگاه الثمامه است کدام ممکن است آرم دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تصویر صحیح فضای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی در ملت قطر در جدا خصوصی قطر 4 متر است. . این ورزشگاه میزبان دیدار خدمه سراسری کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا نیز هست.

فضلعلی در جدا خصوصی اشاره به استفاده اجتناب کرده اند فناوری ویژه در استودیو سیماس یازده افزود: کمتر از بهره مندی اجتناب کرده اند داده های گرافیکی در پس زمینه ویدیو وال مجریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فناوری واقعیت افزوده (AR) برای تغییر محتوای جالب اجتناب کرده اند داده ها مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع. about the cup در جدا خصوصی محافظت ده دوربین در جدا خصوصی استاندارد Full HD اجتناب کرده اند تولید عکس جاذبه های این سیستم می باشد کدام ممکن است امیدواریم مورد ملاحظه بینندگان احترام قرار گیرد.

ویژه این سیستم جام 2022 امشب ساعت 22:30 در جدا خصوصی حضور محمدرضا حسین میثقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا احمدی اجتناب کرده اند جامعه سه منتشر شده تبدیل می تواند.

انتهای پیام