تسریع در داخل تیز کردن تسهیلات راه اندازی منازل مسکونی در داخل {مناطق} زلزله زده هرمزگانایسنا / هرمزگان مونتاژ مشترک شورای مسکن شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان موسسه مالی های کار کردن قادر به بررسی اجمالی فینال تحولات راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکن در داخل {مناطق} زلزله زده فین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهو همراه خود حضور سرپرست فرمان بندرعباس برگزار شد.

رئیس بندرعباس {در این} مونتاژ اظهار داشت: توسعه تیز کردن تسهیلات {مناطق} زلزله زده شیفته موسسه مالی های کار کردن نیاز به تسریع شود.

محمد المرودی افزود: همراه خود صدور مجوز {رایگان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل {پرونده} برای اکتسابی تسهیلات برای ساکنان {مناطق} زلزله زده توسط 5 موسسه مالی صادرات، صباح، میلات، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید التجاریه، راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز {در این} {مناطق} همراه خود {سرعت} بیشتری مشارکت در می تواند. “

المرودی خاطرنشان کرد: همراه خود اعتبار نمایندگی مسکن برای انقلاب اسلامی بیش به همین دلیل 1800 واحد مسکونی به همان اندازه مرحله مرحله انجام شده است.

وی در طولانی مدت اظهار داشت: نکته بسیار مهم برای اکتسابی کنندگان این تسهیلات اینجا است کدام ممکن است سه متقاضی به همین دلیل عالی روستای زنجیره ای می توانند ورود {یکدیگر} را به تسهیلات اطمینان کنند.

انتهای پیام