تسریع در ادعا کردن تعرفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ضریب آن در استان‌های محروم برای ماندگاری اصولاً نیروهاایسنا/لرستان رئیس کل گروه نظام پزشکی ملت بر تسریع در ادعا کردن تعرفه‌ها وحتی افزایش ضریب آن در استان‌های محروم برای ماندگاری اصولاً نیروها تاکید کرد.

دکتر محمد رئیس‌زاده، در اجلاس ائتلاف زاگرس‌نشینان نظام پزشکی ده استان زاگرس‌نشین کدام ممکن است به میزبانی لرستان برگزار شد، در جدا خصوصی احترام اجتناب کرده اند میزبانی زاگرس‌نشینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور افسران در مدیریت استانی در این نشست، به جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری قوم لر تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: شکوه یافته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصه هزاره‌های گمنام زاگرس شناخته شده چون منابعی اصیل باکلاس محسوب می‌شود.

 وی هم چنین در جدا خصوصی اشاره به بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهیر این قوم اجتناب کرده اند شهدای حفاظت مقدس، بخش‌های علمیه به شبیه به اندازه نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی‌دانان  را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران برتر این قلمرو غول پیکر اجتناب کرده اند جغرافیای ایران به میهن پرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه آفرینی های آن ها اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: زاگرس‌نشینان در حفاظت مقدس  حماسه‌ها آفریدند.

 رئیس کل گروه نظام پزشکی ملت بر شناخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام هرچه اصولاً اجتناب کرده اند جایگاه والای گروه پزشکی تاکید داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ملاحظه از حداکثر برای ماندگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواری نیروهای تخصصی گروه پزشکی خواستن دارد.

رئیس زاده بر تسریع در ادعا کردن تعرفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی افزایش ضریب آن در استان‌های محروم برای ماندگاری اصولاً نیروها تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، در اجلاس ائتلاف زاگرس‌نشینان نظام پزشکی کدام ممکن است به میزبانی لرستان برگزار شد استان‌های کردستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، کهکیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، بوشهر، هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد حضور داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به معضلات پزشکان پزشکی عمومی، آینه کردن نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش ناصحیح خاص مطالب، امتیازات تعرفه‌ای، مالیات، الزامات عقد قرارداد در جدا خصوصی بیمه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار معیوب بیمه‌ای ملت بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.

انتهای پیام