ترکیه فرستاده یونان را احضار کردوزارت امور خارجه ترکیه از آن به بعد است صحبت می کنیم فرستاده یونان در آنکارا را احضار کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت خارجه ترکیه پس اجتناب کرده اند احضار فرستاده یونان اعتراض خصوصی را نسبت به تسلیح جزایر نزدیک ترکیه ادعا کردن کرد.

آناتولی گزارش داد کدام ممکن است وزیر خارجه ترکیه نظر اعتراضی خصوصی را برای استقرار خودروهای زرهی آمریکا در جزایر لسبوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیوس به فرستاده یونان تهیه داد.

بر اندیشه این گزارش، اجتناب کرده اند فرستاده یونان در آنکارا کدام ممکن است به وزارت خارجه ترکیه احضار شده بود، تقاضا شده است شد به شبیه به اندازه به تخلفات در جزایر بالا داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت غیرنظامی را بازگرداند.

ترکیه علاوه بر این در یادداشتی اعتراضی به آمریکا آرزو کرد احترام به وضعیت جزایر شرقی دریای اژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شدن تدابیری برای جلوگیری اجتناب کرده اند استقرار تسلیحات برای نقض این مثال شد.

در روزهای حال خبری آشکار شد مبنی بر اینکه یونان 1200 خودروی زرهی اهدایی آمریکا را دوست ندارم معاهده لوزان در سال 1923 به جزایر نزدیک ترکیه منتقل کرده است.

انتهای پیام