تحصیل 12 هزار دانش آموز در دانشکده آزاد اسلامی کردستانایسنا/ کردستان رئیس دانشکده آزاد اسلامی استان کردستان در جدا خصوصی اشاره به اینکه چهارصد موضوع اجتناب کرده اند مقطع کاردانی به شبیه به اندازه دکتری در این دانشکده موجود است، اظهار داشت: حدود 12 هزار دانش آموز در 6 وسط این دانشکده در استان تحصیل می کنند.

قباد میمن‌ت‌آبادی، رئیس دانشکده آزاد اسلامی واحد سنندج، در این بین (7 مرداد) در دیدار روسای دانشکده‌های استان در جدا خصوصی اعضای کمیسیون آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات شورای اسلامی، به چهارصد موضوع تحصیلی کاردانی اشاره کرد. اثبات به شبیه به اندازه دکترا در این دانشکده وی اظهار داشت: حدود 12 هزار دانش آموز در 6 وسط این دانشکده در استان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: 1900 داده ها آموز در سنندج، 1400 داده ها آموز در سقز، 1200 داده ها آموز در قروه، 800 داده ها آموز در مریوان، چهارصد داده ها آموز در بیجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 داده ها آموز در بانه تحصیل می کنند.

رئیس دانشکده آزاد اسلامی استان کردستان در جدا خصوصی اشاره به اینکه 250 دانشجوی خارجی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند، افزود: تمامی دانشجویان خارجی ما اجتناب کرده اند اقلیم کردستان عراق هستند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد دانشکده آزاد اسلامی در راستای منویات مقام معظم مدیریت حرکت در جهت بخش های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریت در جدا خصوصی بازار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می تدریجی بدون در نظر تکل سریعتر دانشجویان را وارد چرخه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تدریجی. ما مرحله دانشکده آزاد اسلامی را آغاز کرده ایم.

میمنت آبادی در جدا خصوصی تاکید بر اینکه امیدواریم تحقیق ای در استان انجام شود به شبیه به اندازه در انتخاب گیری ها به نیازهای استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت استان ملاحظه شود، افزود: نبود زیرساخت های اجباری در زمینه های فنی، مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی. در دانشکده های استان در جدا خصوصی ضرر مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شده کدام ممکن است نتوانیم در همه موضوع ها دانش آموز برخورد با شویم.

وی ادعا کردن کرد اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است دانشکده آزاد اسلامی در عراق در لیست سیاه قرار گرفته است، مشکلاتی برای کودک های دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده به وجود آمده است.

رئیس دانشکده آزاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم همه دانشکده ها در استان در جدا خصوصی خوب دید واحد شناخته شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به دانش آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش دانش آموز کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند مشکلات از برجسته است این دانشکده بوده است. تعمیر شود .

انتهای پیام