تبریک فرستاده فنلاند هر از گاهی عید نوروز به مردمان ایرانفرستاده فنلاند در داخل تهران همراه خود تخلیه پیامی تصویری فرا {رسیدن} 12 ماه نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز را تبریک ذکر شد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، کاری کاهیلوتو فرستاده فنلاند در داخل جمهوری اسلامی ایران همراه خود تخلیه پیامی تصویری در داخل صفحه وب اینستاگرام شخصی هر از گاهی فرا {رسیدن} پیام تصویری به زبان انگلیسی، این نو را به مردمان ایران تبریک ذکر شد. 12 ماه.

وی {در این} نامه پس به دلیل معارفه می گوید: 12 ماه نو را به می توانید داشته باشید تبریک می گویم. اکنون زمان 12 ماه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار در داخل راهی که در آن است. در داخل فنلاند روز کارمند را در داخل فستیوال های بهاری جشن می گیریم، در نتیجه شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای ملت ما کاملاً متفاوت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا سرماخوردگی تر به دلیل ایران است.

کاهیلوتو برای افراد ایران آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز را تبریک ذکر شد.

انتهای پیام