به همان اندازه نوک هفته باران میهمان همدانی‌هاستایسنا/همدان کارشناس وسط هواشناسی استان همدان ذکر شد: به تناوب به همان اندازه اوایل هفته بلند مدت بارش باران را در داخل استان همدان حساب کردن {داریم} کدام ممکن است در واقع اساساً بیشترین میزان بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا به احتمال زیاد خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن قرار است خانه تلطیف می‌شود.

روح‌الله زاهدی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود ایسنا همراه خود خاص اینکه در داخل بین ایستگاه‌های باران سنجی اساساً بیشترین بارش در داخل روز قبل از امروز همراه خود ۱۸ میلی‌متر قشلاق نجف نهاوند {بوده است}، اظهار کرد: در داخل سایر امکانات شهرستانی هم در داخل تویسرکان ۱۲، اسدآباد ۱۱، نهاوند ۹، ملایر ۷، همدان ۶، فرودگاه ۴، بهار ۳، فامنین، قهاوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزن هم ۲میلی‌متر میزان بارندگی گزارش شده است.

وی تصریح کرد: بارش باران به تناوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عمدتا}ً در داخل در میان ساعات بعدازظهر مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجموع به عنوان یک نتیجه محافظت فاز‌های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه حدودی دارایی ها آبی استان؛ بارش موثری محسوب می‌شود.

زاهدی کمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشینه دما را در داخل ایستگاه فرودگاه همدان را ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ سطح سلسیوس عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در داخل ۲۴ ساعت قبلی؛ سرماخوردگی‌ترین سطح گل‌تپه همراه خود ۴ سطح سلسیوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین دما را در داخل اسدآباد همراه خود ۲۰ سطح سلسیوس شاهد بوده‌ایم.

کارشناس وسط هواشناسی استان همدان درپایان ادای احترام به شد: طی روزهای بلند مدت اصلاح ‌ای در داخل دما به عنوان یک نتیجه ابرناکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارنگی نخواهیم داشت، تنها واقعی در داخل اوقات صبحگاهی در داخل حدود ۷ سطح هوا سردتر به دلیل سایر زمان‌ها است.

انتهای پیام