به همان اندازه ساعاتی اکنون نیست؛ {مراسم} راهپیمایی روز بین المللی قدس برگزار می‌شود{مراسم} راهپیمایی روز بین المللی قدس به همان اندازه ساعاتی اکنون نیست در داخل در سراسر اطراف ملت همراه خود رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونایی برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، {مراسم} راهپیمایی روز بین المللی قدس پس به همین دلیل این کدام ممکن است 2 12 ماه ملت در داخل {شرایط} کرونایی قرار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت {حرکت} خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسواران برگزار شد، در داخل 12 ماه جاری همراه خود به مقیاس عقب عمق {بیماری} کرونا  همراه خود حضور اقشار افراد روزه دار در داخل در سراسر اطراف ملت برگزار می تواند باشد. 

رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شورای توافق {تبلیغات} اسلامی  در داخل سومین مونتاژ این ستاد گفت: خوش شانس توافق‌های اجباری برای برگزاری بدون در نظر گرفتن باشکوهتر راهپیمایی روز قدس صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال علاوه بر این {مراسم} میدانی، نرم افزار‌های منسجمی در داخل فضای‌دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای {داریم}.

وی خاطرنشان کرد: تقریباً در مورد اینکه در داخل 2 12 ماه قبلی راهپیمایی روز قدس تحمل تاثیر {شرایط} کرونایی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون سرانگشتی بهداشتی  به صورت موتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرویی برگزار شد، امسال به توفیق الهی شاهد حضور پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاداب مردم در داخل مسیرهای راهپیمایی روز قدس خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسترها برای برگزاری بزرگ این {مراسم} در داخل بیرون ممکن است وجود داشته باشد.

رمضان شریف ممکن است همچنین ذکر شد: شیوع تحولات قابل توجه بسیار مهم جاری در داخل سرزمین‌های اشغالی را می‌توان سطح عطفی در داخل انتفاضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ ملت فلسطین علیه رژیم وانمود کردن، نوزاد‌کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر دائمی صهیونیستی توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحرکات میدانی، راهپیمایی روز قدس امسال را به همین دلیل {اهمیت} زیادی برخوردار کرده است.

براساس این گزارش، محسن منصوری استاندار تهران نیز اخیرا در داخل مونتاژ ستاد کرونا گفت : پس به همین دلیل 2 12 ماه راهپیمایی روز قدس تقریباً در مورد {شرایط} جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید مقام معظم مدیریت برگزار ممکن است. این {مراسم} در داخل بیرون برگزار ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود رعایت قانون سرانگشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل‌های بهداشتی در داخل کمال شکوه برگزار شود. لذا خواستن است به همان اندازه مراسمی در داخل شأن جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطین برگزار شود.

ممکن است همچنین محدودیت های ترافیکی {مراسم} روز بین المللی قدس را می توانید به همین دلیل این لینک بیاموزید. 

انتهای پیام