بیکن سرخ کن همراه خود مارچوبه پیشرفته شده


برو به اصل پخت

این هست بیکن سرخ کن همراه خود مارچوبه پیشرفته شده خیلی هم ولی خیلی خوش ذوق! ممکن است داشته باشید به ساده چند قبلی ماده همراه خود منصفانه غذای جانبی سرراست شکاف دارید!

سرخ کن هوا که بیکن مارچوبه را در سرخ کن بادی پیچیده شده است

چرا این اصل وعده های غذایی را رفیق خواهید داشت

اگر از هر نظرً مرا می شناسید، می فهمید کدام ممکن است وسواس من می روم نسبت به سرخ کن های هوا قدرتمند است (را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً همه وقت خواهد بود، احتمالا). من می روم گاه به گاه به دلیل آن خواهد شد استفاده بیشتر از کرده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال از اصل العمل های {سبزیجات} جانبی معادل کدو بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکلی برشته شده در داخل هوا را دقیق کرده ام. بلافاصله، ما می‌خواهیم اصل پخت مارچوبه شخصی را همراه خود از جمله بیکن دقیق کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} دهید به ممکن است داشته باشید بگویم، این سرخ‌کن هوا همراه خود بیکن مارچوبه موثرترین بمب است. تفت ارائه مارچوبه قابل توجه سرراست است، با این وجود واقعاً مارچوبه شخصی را همراه خود بیکن نمکی تقویت کنید کدام ممکن است آن خواهد شد را به درجه موارد زیر می برد. ممکن است داشته باشید اصل این غذای جانبی را رفیق خواهید داشت!

خواه یا نه مارچوبه برای ممکن است داشته باشید مفید به نظر می رسد؟

بدیهی استً مارچوبه برای ممکن است داشته باشید خارق العاده است. مارچوبه 9 تنها واقعی سرشار به دلیل فیبر، اسید فولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های A، C را انتخاب کنید و انتخاب کنید K است، کاملا کمک خواهد کرد که شما هضم وعده های غذایی نیز مفید به نظر می رسد. جدا از کل شما {اینها}، اگر بخواهید مارچوبه را بشمارید، انرژی کمی فقط دارد. به همین دلیل، اساساً پختن مقداری مارچوبه رول شده در داخل سرخ کن هوا مفهوم خوبی برای شام امشب است!

بیکن سرخ کن با مارچوبه پیچیده شده در بشقاب شام

اجزا می خواست

به نظر می رسد مانند است {هر} عامل گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته شده در داخل بیکن احتمالاً ممکن است زحمت کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمت کش باشد یا نباشد، با این وجود این موارد 9! منصفانه سرخ کن هوا تمام کارها را مشارکت در خواهد داد. در داخل همین جا کل شما چیزهایی کدام ممکن است برای تولید سرخ کن همراه خود این اصل مارچوبه خواستن دارید در رها می شود:

  • معامله بسته مارچوبه
  • روغن زیتون
  • نمک
  • 5-6 به حداقل رساندن بیکن

طرز تولید سرخ کن بادی مارچوبه همراه خود روکش بیکن

کنار هم قرار دادن
سرخ کن بادی را زنده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگذارید فقط جیر جیر شود. انتهای دندانه دار مارچوبه ها را کنار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون روغن قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار بیش از حد نمک پاشیده شود.
پیچید
منصفانه تکه بیکن را به همان اندازه حد بالقوه در اطراف نیزه مارچوبه محکم بپیچید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} در داخل سرخ کن بادی قرار دهید. این {کار} را همراه خود تمام چوبی های باقی مانده مارچوبه تکرار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را نیز در داخل سرخ کن بادی قرار دهید.
پختن
مارچوبه ها را به دلیل منصفانه طرف برای {مدتی} بپزید، سپس آن خواهد شد را برگردانید به همان اندازه جایگزین به پخت با آن همراه باشید به همان اندازه بیکن به سلیقه ممکن است داشته باشید پخته شود.
خدمت
مارچوبه پیشرفته شده در داخل بیکن را برای سبک ارائه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن سرو کنید! نشان دادن غرور!

هوا سرخ کن بیکن پوشیده شده با لایه های مارچوبه در سرخ کن هوا

پیشنهاداتی فراهم کردن کنید

این مارچوبه شناخته شده به عنوان منصفانه غذای جانبی برای اصل پخت پروتئین {مورد علاقه} ممکن است داشته باشید فوق العاده است. من می روم راهنمایی می کنم آن خواهد شد را همراه با منصفانه استیک رویه اسپرسو هر دو احتمالاً منصفانه تکه گوشت خوک سرخ شده در داخل هوا سرو کنید، با این وجود می توانید آن خواهد شد را {هر} طور کدام ممکن است رفیق دارید سرو کنید. از جمله منصفانه طرف پوره سیب زمینی مفید هر دو پوره گل کلم بشقاب ممکن است داشته باشید را به خوبی تمام می تدریجی!

سوالات معمولاً پرسیده می شود با اشاره به تابه مارچوبه همراه خود محافظت بیکن

به دلیل چه شکل از بیکنی استفاده بیشتر از کنم؟
این به ترجیح سفارشی وابسته است! من می روم ترجیح می {دهم} به دلیل منصفانه تکه بیکن عادی استفاده بیشتر از کنم در نتیجه واقعاً دوست دارم در داخل سرخ کن هوا اسپرسو ای شود، با این وجود اگر می خواهید می توانید به دلیل منصفانه تکه بیکن ضخیم تر بیشترین استفاده را ببرید.
چرا انتهای مارچوبه را دانش می کنم؟
انتهای نیزه‌های مارچوبه دارای بافتی «چوب» است کدام ممکن است بسیار تعجب کرد نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن آن خواهد شد زحمت کش است. به همین دلیل، لازم است کدام ممکن است در گذشته به دلیل پختن نیزه ها، انتهای آن خواهد شد را به حداقل رساندن دهید.
میشه زود مونتاژش کرد؟
مطمئنا، می توان آن خواهد شد را جلوتر از موعد مونتاژ کرد! فقط آن خواهد شد را کروی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است برای بهره مندی از آن خواهد شد کنار هم قرار دادن از حداکثر در داخل سرخ کن هوا قرار دهید.

سرخ کن هوا بیکن مارچوبه را روی یک بشقاب بیضی پیچیده شده است

اصل العمل های آسان تر سرخ کن هوا:

اجزا

  • 1 معامله بسته مارچوبه
  • 1 قاشق چایخوری روغن زیتون
  • نمک
  • 5-6 به حداقل رساندن ها گوشت پخته شده

داده ها خورده شدن:

انرژی: 117انرژی (6%) کربوهیدرات ها: 4g (1%) پروتئین: 5g (10%) چربی ها: 10g (15%) چربی ها های اشباع شده: 3g (19%) چربی ها اشباع نشده: 2g چربی ها های تک غیر اشباع: 4g چربی ها اشباع نشده: 1g کلسترول ldl: {پانزدهم}میلی خوب و دنج (5%) سدیم: 147میلی خوب و دنج (6%) پتاسیم: 225میلی خوب و دنج (6%) ابتدایی: 2g (8%) قند: 2g (2%) ویتامین A: 689IU (14%) ویتامین سی: 5میلی خوب و دنج (6%) کلسیم: 23میلی خوب و دنج (2%) اهن: 2میلی خوب و دنج (11%)

سلب وظیفه خورده شدن

اصل العمل های نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین شده در داخل Food Faith Fitness برای زیر {اهداف} اطلاعاتی است.

کولاژ مارچوبه پیچیده شده بیکن سرخ کن هوا

همراه خود مشاهده FFF در داخل PINTEREST، FACEBOOK، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صدر DA باشید (را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها شخصی پشت صحنه اکتسابی کنید) توییتر!

این پست ممکن است به طور اضافی شامل پیوندهای تکیه کن باشد یا نباشد، با این وجود من می روم به ساده محصولاتی را واقع مفید می کنم کدام ممکن است از قبلً استفاده بیشتر از می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید <3. به دلیل حمایت ممکن است داشته باشید FFF!