بیداری اسلامی قلمرو حاصل تأثیر اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب امام راحل استایسنا/ آذربایجان غربی مشاور افراد ارومیه در مجلس شورای اسلامی ذکر شد: امام خمینی (ره) آرزو کرد وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری اسلامی شدند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، ضمن آسایش رحلت امام راحل، در جدا خصوصی از دقیق اینکه امام خمینی (ره) در جهان بین الملل آرزو کرد وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری اسلامی شدند، اظهار کرد: امام خمینی (ره) در جدا خصوصی ایمان به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا به مستضعفان جهان آموزش داد. عصای من می توانم تحقیر شده است «کاخ در طاغوت را می توان داده ها کرد.

حجت الاسلام ذاکر تصریح کرد: در جدا خصوصی وجود تحویل داد 3 دهه اجتناب کرده اند رحلت امام، هر روز کدام ممکن است می گذرد شخصیت وجودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه والای ایشان اصولاً نمایان تبدیل می تواند باشد.

مشاور افراد ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر از آن به بعد است صحبت می کنیم در قلمرو بیداری اسلامی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزات مختلفی علیه نظام ستمشاهی در سیاره انجام تبدیل می تواند باشد، همه حاصل تأثیر می گذارد اندیشه امام خمینی(ره) است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب در سیاره

وی ادای احترام به شد: قلمرو تکل مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند دشمنان امری خالص است کدام ممکن است سال هاست دشمنان امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت در جدا خصوصی این تدبیر می خواهند مکتب امام را تضعیف کنند در جدا خصوصی این جاری غافل اجتناب کرده اند اینکه عشق امام است. در دل ملت های آزاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قالب اجرا نمی شود.»

انتهای پیام/