اطلاعیه شورای نرم افزار‌ریزی دانشکده ها علوم دینی اهل عرف ایران حالا و دوباره روز قدسروز بین المللی قدس روز تبلور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز امت اسلامی علیه نظام سلطه صهیونیستم بین المللی برای رهایی قدس شریف است.

به گزارش ایسنا در داخل محتوای متنی این اطلاعیه آمده است:

{بزرگداشت} روز قدس چالش فلسطین را در داخل وجدان امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما {آزادی} خواهان عالم اقامت مورد توجه قرار گرفت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند منشأ انسجام اسلامی همراه خود مورد توجه قرار گرفت دینی باشد یا نباشد.

ملت ستم دیده فلسطین در داخل هفت دهه گذشته قبلی همچون روزهای جدیدترین جز ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم بر پیکره شخصی یک چیز ندیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در داخل چنگال خون آلود رژیم غاصب صهیونیستی رهایی قدس را فریاد زده‌اند.

در کل گذشته تاریخی اشغال ناجوانمردانه سرزمین مقدس فلسطین همواره مردمانی به همین دلیل جنس پولاد همراه خود مقاومتی نمونه زدنی به مشابه با چند قبلی دیروز کدام ممکن است ‌یورش وحشیانه این رژیم نوزاد کش و خارج از درب راندن دژخیمان به همان اندازه مینا مسلح پلیدترین بشریت را به همین دلیل اولیه قبله مسلمین جهان را شاهد بودیم، آرمان قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} قطعی آن قرار است را اقامت نگه داشته به اینجا رسید.

اکنون کدام ممکن است همراه خود خیانت رژیم‌های قلمرو به آرمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال سازی روابط همراه خود رژیم مجعول اسرائیل شناسه امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت مسلمین مورد خطر قابل توجه قرار گرفته، حس پاسخگویی پذیری امت اسلامی نسبت به قدس شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال سرزمین مقدس فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات مسلمانان حق طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی}‌خواه فلسطین به همین دلیل سلطه رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طنین فریاد وحدت عبارت در داخل تثبیت آرمان رهایی قدس شریف بیش به همین دلیل قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اقصی عوامل جهان اسلام نیاز به مورد آگاه باشید قرار گیرد.

اعضای شورای نرم افزار‌ریزی دانشکده ها علوم دینی اهل عرف ایران اسلامی در داخل اطاعت به همین دلیل راهنما {تاریخی} امام به یادماندنی‌الشّان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تداوم اطاعت به همین دلیل حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همراه خود فرض بر این ماده کدام ممکن است گرامی‌داشت روز قدس بارقه‌های امید پیروزی ملت فلسطین را اقامت نگه می‌دارد، فردا برگ زرین یکی دیگر به همین دلیل همراهی امت‌ عظیم اسلامی در داخل حمایت به همین دلیل فلسطین، این پاره تن اسلام را رقم خواهند زد.

انتهای پیام