وجوه 10 میلیارد تومانی شهرداری تبریز برای 12 ماه اخیر ادعا شدایسنا/ آذربایجان ژاپنی رئیس کمیته نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه شورای کلان شهر تبریز ذکر شد: همراه خود تصویب استانداری تبریز، وجوه 1401 شهرداری این کلان شهر بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان ابلاغ شد.

علی نوایی باغبان در داخل ترکیبی خبرنگاران ضمن ادعا این خبر ذکر شد: پس به همین دلیل تصویب وجوه 12 ماه اخیر شهرداری تبریز اعضای شورای اسلامی این کلان شهر، استانداری تبریز وجوه ای را کدام ممکن است تصویب کرده بود به تصویب رساند. شورا در داخل فینال روز 12 ماه.

وی همراه خود خاص اینکه شورای کلان شهر تبریز نیز وجوه دولت شهرداری را معرفی شد، شکسته نشده داد: 30 شانس به همین دلیل وجوه 1401 شهرداری تبریز شبیه به فاز خارج از آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 70 شانس شبیه به بخش توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز است.

رئیس کمیته نرم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه شورای کلان شهر تبریز فقط در مورد اینکه شهرداری تعهد های عمرانی مختلفی دارد تخصصی ایجاد می کند 12 ماه اخیر تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتمام می رسد، ذکر شد: بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده ویژه به اتوبوس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن جاده قطار شهر به همین دلیل جمله اسبابک ها است. به همین دلیل انتخاب های وجوه امسال است.»

باغبان اضافه کرد: در داخل وجوه 12 ماه 1401 به معضل {حاشیه} نشینی مشاهده ویژه ای شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از اقدامات {در این} زمینه اجرای بازگشایی معابر در داخل برخی {مناطق} شهر است کدام ممکن است شهرداری های استانداری تحمیل می تواند باشد. ده قلمرو

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل روابط عادی شهرداری تبریز، وی همراه خود خاص اینکه در داخل وجوه بر پایان دادن تعهد های نیمه تمام تاکید شده است، ادای احترام به شد: امیدواریم اقدامات محقق شده شهرداری در طولانی مدت 12 ماه جاری امیدوارتر باشد یا نباشد. ساکنان برای بهبود کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهره ای کاملاً متفاوت برای کلان شهر.”

انتهای پیام