بودجه خارجی در چین چقدر قیمت دارد؟آمار چین تصویر می دهد کدام ممکن است در 5 ماه اول سال 2022، چین چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت.شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت میلیارد دلار سرمایه خارجی برای مشکل های غول پیکر خارجی اکتسابی کرده است.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند بیزینس، این مشکل های مالی چین کدام ممکن است هر کدام در جدا خصوصی بودجه قراردادی حداقل 100 میلیون دلار آمریکا نوک دادن شده است، نسبت به سال قبلی چهل.3 نسبت افزایش داشته است.

بر اندیشه داده ها، این رقم پنجاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4.3 نسبت اجتناب کرده اند بودجه خارجی در چین را در وسط 5 ماهه به خصوصی اختصاص داده است.

ژو جوتینگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین در منصفانه واحد کنوانسیون خبری اظهار داشت، گروهی اجتناب کرده اند تصویر‌های جهانی به افزایش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا خصوصی در چین سرعت بخشیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد تزلزل ناپذیر خصوصی را به بازار چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌انداز بلندمدت تجاری خصوصی در چین تصویر می‌دهند.

وی افزود: این وزارتخانه به افزایش حمایت اجتناب کرده اند مشکل های غول پیکر بودجه خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به تعمیر مشکلات پیش روی تصویر ها آسیب دیده نشده خواهد داد.

انتهای پیام