بهتر از دانشکده های اروپا – ایسنا را راه اندازی شد می کنیم


سیستم نمرات QS (QS) اخیراً دانشکده های جهان در سال 2023 را نمرات کرده است کدام ممکن است بر اندیشه آن لیست بهتر از دانشکده های اروپا به روز شده است.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند وضعیت یابی صحیح کیوا، نمرات سال 2023 بر اندیشه هشت شاخص است کدام ممکن است امسال تقریباً 1500 دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان را برای ادغام کردن تبدیل می تواند باشد.

بالاترین رتبه این رتبه به دانشکده هایی اجتناب کرده اند اروپا، آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای شمالی تعلق دارد.

نمرات QS توسط موسسه کاکارلی سیموندز در بریتانیا انجام تبدیل می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال 2010 به طور بی طرفانه دانشکده های جهان را تصمیم گیری مقدار می تدریجی.

متدولوژی نمرات جهانی QS بر اندیشه انتخاب بزرگ اجتناب کرده اند بازی های آموزشی است. دانشکده ها در جدا خصوصی 6 شاخص در قالب 4 بخش عمومی آموزش، پژوهش، فریب دادن بازار کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بین المللی شدن تصمیم گیری مقدار می شوند. در نمرات جهانی QS، celeb دانشکده چهل نسبت، نمرات کارفرمایان ده نسبت، نسبت اعضای هیئت آموزشی در مرحله بین المللی 5 نسبت، سهمیه دانشجویان در مرحله بین المللی 5 نسبت، نرخ استناد به ازای هر وزن هیئت آموزشی 20 نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت بین اعضای هیئت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان 20 نسبت برای وضعیت یابی کردن مقدار انجام دانشکده استفاده شده است.

نکته قابل ملاحظه در این نمرات این است کدام ممکن است این است کدام ممکن است بهتر از نتایج درمورد به سلطه متحد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع دانشکده های مشاور این ملت در بین ده دانشکده برتر اروپا به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.

در این نمرات دانشکده های جهان به تفکیک قاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت نیز نمرات شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج نمرات دانشکده های اتحادیه اروپا به رئوس مطالب زیر است:

1- دانشکده کمبریج (بریتانیا)

دانشکده کمبریج در سال 1209 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین دانشکده عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب سلطه متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین دانشکده عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب جهان است. این دانشکده در نمرات های مختلف همواره در بین بهتر از های جهان قرار دارد. ساختمان دانشکده های دانشکده کمبریج انصافاًً تصادفی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روز اول چنین آموزشی ساختمان نمی شد. متعاقباً، هیچ خوب اجتناب کرده اند دانشکده های فعلی کمبریج به قدمت خصوصی دانشکده کمبریج نیستند.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

این 2- دانشکده آکسفورد (بریتانیا)

دانشکده آکسفورد کدام ممکن است در آکسفورد، آکسفوردشر، سلطه متحد کشف شد می شود است، عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ترین دانشکده انگلیسی زبان در سیاره است. اگرچه قبلی تاریخی از محسوس ساختمان دانشکده خاص نیست، در جدا خصوصی این جاری عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ترین اسناد دفاع کردن شده اجتناب کرده اند قبلی آرم می دهد کدام ممکن است الگو تدریس اجتناب کرده اند سال 1096 در آکسفورد یکپارچه داشته است.

انبساط آکسفورد روزی اذیت کردن شد کدام ممکن است هنری دوم دانشجویان انگلیسی را اجتناب کرده اند تحصیل در دانشکده پاریس منع کرد. به جرات می توان اظهار داشت کدام ممکن است آکسفورد یکی اجتناب کرده اند بهتر از ها در سیاره است.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

3- کالج سلطنتی لندن (انگلیس)

کالج سلطنتی لندن هر دو امپریال کالج لندن یکی اجتناب کرده اند معتبرترین موسسات آموزش برتر در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است کدام ممکن است بر 4 جهان بی نظیر علوم، مهندسی، پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا هدف اصلی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برای به کارگیری این استعداد ها در صنعت celeb دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا . .

این دانشکده در وسط لندن کشف شد می شود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه بیش اجتناب کرده اند 6700 دانشمند اجتناب کرده اند امپریال کالج لندن فارغ التحصیل می شوند.

کالج سلطنتی لندن خوب محله در مرحله بین المللی است کدام ممکن است دانشجویان بیش اجتناب کرده اند صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 ملت را فریب دادن می تدریجی.

تعالی در آموزش، هسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح امپریال کالج لندن را تشکیل می دهد کدام ممکن است به خوبی در نمرات های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بین المللی آینه است.

امپریال کالج لندن بهتر از وسط تحقیقاتی تاثیرگذار در بین تمام دانشکده های عظیم بریتانیا است.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

دانشکده کالج لندن (بریتانیا)

این کالج بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ترین بخش دانشکده لندن است. این دانشکده در سال 1826 در جدا خصوصی شناسایی دانشکده لندن شناخته شده چون تغییر سکولار برای دانشکده های آکسفورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمبریج ساختمان شد. متعاقباً پذیرش در این دانشکده فارغ اجتناب کرده اند مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات دانشجویان صورت گرفت. مانترا دانشکده UCUal تاکید می تدریجی: “بگذارید همه افرادی کدام ممکن است لایق بهتر از پاداش ها هستند در جدا خصوصی سود های خصوصی بیایند.”

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

5- موسسه فدرال فناوری زوریخ (سوئیس)

این دانشکده، واقع در سوئیس، در سال 1854 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال 1855 شناخته شده چون موسسه پلی استراتژی افتتاح شد. جهان های تحصیلی این دانشکده عبارتند اجتناب کرده اند: مهندسی، علوم اساس، علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم سیاسی.

این دانشکده عضو بدست آمده کرد 21 جایزه نوبل در لوح خصوصی است.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

6- دانشکده ادینبورگ (اسکاتلند)

خوب دانشکده a باشکوه اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی هدف اصلی در ادینبورگ، اسکاتلند. این دانشکده در سال 1583 راه اندازی شد. این دانشکده در برندگان جایزه نوبل سودآور تر اجتناب کرده اند دانشکده استنفورد بوده است! دانشکده ادینبورگ در جدا خصوصی حدود 47000 متقاضی در سال، سومین دانشکده ترجیح بریتانیا اجتناب کرده اند تذکر انواع متقاضی است.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

7- دانشکده پلی استراتژی فدرال لوزان (سوئیس)

پلی استراتژی فدرال لوزان یکی اجتناب کرده اند 2 دانشکده پلی استراتژی فدرال سوئیس در لوزان است. این دانشکده در جهان فرانسوی زبان لوزان کشف شد می شود است. این دانشکده تحقیقاتی دولتی در زمینه علوم خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی تخصص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی سه تعهد بی نظیر آموزش، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری بازی می تدریجی.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

هشت- دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات پاریس (فرانسه)

دانشکده تحقیقاتی PSL پاریس کدام ممکن است به طور درست در جدا خصوصی شناسایی “Paris Sciences et Lettres” شناخته تبدیل می تواند باشد، به معنای دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات پاریس است، آموزشی در جدا خصوصی امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در فرانسه. این دانشکده در سال 2010 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ده کارمند است کدام ممکن است توسط سه بنیاد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقاتی در فرانسه حمایت می شوند.

هدف این دانشکده راه اندازی شد خصوصی شناخته شده چون یکی اجتناب کرده اند بهتر از موسسات تحقیقاتی در سیاره است.

دانشکده تحقیقاتی PSL علاوه بر این در جدا خصوصی سایر موسسات برتر در مرحله بین المللی اجتناب کرده اند جمله دانشکده کمبریج، دانشکده کالیفرنیا، دانشکده پکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده سراسری تایوان ارتباط برقرار کرده است.

در مجموع 28 جایزه نوبل در جهان های فیزیک، شیمی، ادبیات، فیزیولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد به محققان این دانشکده اعطا شده است.

بالاترین دانشکده فرانسه (دانشکده PSL) متشکل اجتناب کرده اند 25 موسسه تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه آموزش برتر در پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه جهان تحقیقاتی سراسری است.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

9- دانشکده منچستر (بریتانیا)

این دانشکده در سال 1829 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتر مرکزی آن در منچستر قرار دارد. دانشکده منچستر یکی اجتناب کرده اند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتبرترین دانشکده های سلطه متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بیش اجتناب کرده اند 20 جایزه نوبل است کدام ممکن است به شبیه به اندازه حد زیادی در جهان های شیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیک است. پردیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج مهندسی دانشکده منچستر a باشکوه شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند فارغ التحصیلان آن بدست آمده کرد جایزه نوبل هستند.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

ده. دانشکده کینگز، لندن، سلطه متحد

کینگز دانشکده لندن هر دو کینگز کالج لندن بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب ترین دانشکده در دانشکده لندن در جدا خصوصی بیش اجتناب کرده اند 20000 دانشمند است. کینگز کالج لندن یکی اجتناب کرده اند 20 دانشکده برتر اروپا در نمرات دانشکده های سلطه متحد است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دانشکده آکسفورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کمبریج زیرین تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین تر است. دانشکده کینگز در سال 1829 راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصمیم تکل جورج چهارم پادشاه سلطه متحد معروف است.

ما بهترین دانشگاه های اروپایی را معرفی می کنیم

انتهای پیام/