عالی سرکه لیمو – اصل العمل های فصلی مفید


سرکه لیموناد آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق ما منصفانه سس سالاد خودساخته سرراست است کدام ممکن است همراه خود سبک ها ترکیبات سالاد فقطً ست می تواند باشد. این به ساده ثبات بهترین اسیدیته را به همین دلیل آب لیموی اخیر متعادل همراه خود کمی فقط نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمی فقط عسل (هر دو آگاو مراقبت از این گیاهخواری در داخل افکار دارد.) که ممکن است یک افزودنی پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراوت به سالاد {مورد علاقه} بدست آورده اید است.

سس لیمو را روی سالاد بریزید

من می روم این سس سالاد لیمو را در داخل 1 ژانویه 2016 قرار داده کردم. در این زمان محتوای متنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ها را {به روز} کردم به همان اندازه بازهم دوباره همراه خود بدست آورده اید به اشتراک بگذارم. اصل وعده های غذایی تنظیم نکرده است.

چرا ما عاشق اصل العمل سرکه لیموناد اخیر هستیم

حالا می گویم: اگر در نظر گرفته شده می کنید وقت ندارید به همین دلیل ابتدا سس سالاد مناسب کنید، بازهم دوباره در نظر گرفته شده کنید! اصل العمل آسان سرکه خودساخته امروزی {نمی تواند} کمتر پیچیده باشد یا نباشد! به ساده مقداری به همین دلیل چرخ دنده را در داخل ترکیبی کن بریزید. ممکن است را بچرخانید. افتخار کردن در داخل صورت لزوم اصلاح کنید. بدست آورده اید مشارکت در دادید. وینگرت لیمویی. ویولا!

بدست آورده اید می فهمید کدام ممکن است ما چقدر دوست خوب {داریم} سس های سالاد خودساخته مناسب کنیم. من می روم تعداد انگشت شماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری را زمان به اشتراک گذاشته ام. تعدادی از اشیا {مورد علاقه ما} عبارتند به همین دلیل سس ترخون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سس چسبناک آبی مفید کدام ممکن است همراه خود ماست یونانی مناسب شده است. ما هر کدام ترکیبی تعجب آور است مشابه این سس بادام زمینی تایلندی هر دو این سس زنجبیل {ژاپنی} را همراه خود غذاهای سنتی مشابه این لوسیون راحت ایتالیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وینگرت گردوی بالزامیک به اشتراک گذاشته ایم. با این وجود این سس لیموناد یکی در همه عالی هایی است کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی خورده ایم.

ما در همه زمان ها لیموی اخیر را دم کف دست {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم مرتباً به جای آن سرکه به همین دلیل آن خواهد شد برای تولید سس سالاد در داخل محل اقامت استفاده بیشتر از می کنم. من می روم سبک آلوده نشده، درخشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیف را واقعاً دوست دارم، مخصوصاً به این علت ایجاد کدام ممکن است نسبتاً خنثی است به همین دلیل همراه خود غذاهای مختلف می‌آید. لیمو همراه خود اصل العمل های خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای مدیترانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد اصل العمل های سنتی یانک نیز جفت می تواند باشد.

پس آن خواهد شد سس بطری را جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سس سالاد {مورد علاقه} موارد زیر شخصی هی کنید.

چرخ دنده مورد نیاز برای این اصل

مواد لازم برای این دستور با برچسب

آب لیموی اخیر

من می روم همراه خود آب لیموی اخیر راه اندازی کردم. بهره مندی از آبمیوه اخیر کل شما تمایز را راه اندازی می تدریجی! من می روم به همین دلیل سیستم خشک کن مرکبات استفاده بیشتر از می کنم، با این وجود بدست آورده اید واقعاً می توانید به همین دلیل چنگال بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه تمام آب لیمو را بیرون کنید!

روغن

به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است شدید اسیدی است، به همین دلیل یک جز آبلیمو به 2 نیمه روغن استفاده بیشتر از کردم. من می روم معمولاً به همین دلیل نسبت کمی فقط متفاوتی پیروی می کنم کدام ممکن است وقتی اصل سس سرکه سیب را به اشتراک گذاشتم روشن سازی دادم. {در این} مورد، من می روم به همین دلیل فرمول بندی معمولی شخصی در اطراف می شوم به همان اندازه پانسمان خیلی اسیدی نباشد.

موسیر

من می روم خواهد شد طبق قانون سرانگشتی عمومی شخصی برای بهره مندی از آلیوم در داخل سس ها به همین دلیل موسیر {در این} سس استفاده بیشتر از می کنم. در داخل همین جا در داخل اصل العمل سس لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاهینی ما اصولاً ببینید!

دیژون

که ممکن است یک ماده تشکیل دهنده بسیار مهم در داخل سرکه سنتی است در نتیجه شامل لسیتین خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه امولسیفایر است. آب لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن به نگه داشتن امولسیون پشتیبانی می تدریجی. خواهد شد سبک پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق ای را فراهم می کند!

عسل هر دو آگاو

برای متعادل کردن اسیدیته قدرتمند آب لیمو، مقداری شیرینی به همین دلیل آلوئه ورا (مراقبت از این گیاه وگان) هر دو عسل اضافه کنید. سبک شیرینی نخواهد داشت، با این وجود سبک لیمو تلخ را به کاهش می دهد.

نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل

برای غنی سازی {مشخصات} سبک، نمک نیاز به اضافه شود به همان اندازه تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی متعادل شود. فلفل کمی فقط ادویه فراهم می کند.

طرز تولید عالی سس لیمو

سس را در یک آماده سازی کوچک مخلوط کنید

مرحله 1: با بیرون روغن ترکیبی کنید

من می روم کل شما آن خواهد شد را همراه خود یک ترکیب کن غوطه وری هر دو منصفانه اصلاح کودک نوپا ترکیبی می کنم به همان اندازه حالت خامه ای بیشتری پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امولسیون آن خواهد شد {طولانی} تر نگه دارد.

همراه خود ترکیبی کردن لیمو، موسیر، دیژون، آلوئه ورا، نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل در داخل اطراف کودک نوپا هر دو در داخل کاسه یک ترکیب کن شناور راه اندازی کنید. هر دو می توانید ست را همراه خود کف دست هم بزنید.

عملکرد اینجا است کدام ممکن است دیژون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاو را {به طور کامل} در داخل آب لیمو بگنجانیم به همان اندازه روغن خارج از آن در داخل امولسیون پس به همین دلیل اضافه شدن بالاتر نگه دارد.

مرحله 2: روغن را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره ترکیبی کنید

روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن آووکادو را به ماریناد اضافه کنید، روی آن خواهد شد را بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره له کنید. اگر همراه خود کف دست هم می زنید، نیاز به روغن را به طور منظم اسپری کنید به همان اندازه امولسیون شود.

سس را در ظرفی بریزید تا یک هفته بماند

مرحله 3: اوقات خوبی داشته باشید هر دو ذخیره کنید

بعد به همین دلیل اینکه سس صاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امولسیون شد، آن خواهد شد را به شیشه منتقل کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هر هفته در داخل یخچال قرار دهید. اگر بعد به همین دلیل چند قبلی روز قوی شد، بگذارید به دمای اتاق برسد. در گذشته به همین دلیل استفاده بیشتر از عالی تکان دهید.

کوزه چاشنی با سالاد پشت

ایده ها {تخصصی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات معمولاً پرسیده می شود کسب اطلاعات در مورد سس سالاد خودساخته

تمایز سس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه {چیست}؟

سرکه مرتب سازی سس سالاد است. سرکه را همراه خود روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه هر دو {در این} مورد روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبلیمو مناسب می کنند. معمولاً به همین دلیل آب لیمو هر دو سرکه به 2 نیمه روغن تولید می تواند باشد. وینیگرت سنتی همراه خود خردل را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیر نیز مناسب می تواند باشد. سس سالاد جای می دهد وینگرت است، با این وجود شامل سس های خامه ای نیز می باشد یا نباشد.

وینگرت خودساخته چقدر اندازه می کشد؟

این سس را به مدت زمان هر هفته در داخل یخچال محافظت کنید. روغن بعد به همین دلیل چند قبلی روز قوی می تواند باشد، به همین دلیل اگر سس آن خواهد شد را به همین دلیل یخچال بیرون کردید، قوی شد، بگذارید به دمای اطراف برسد. در گذشته به همین دلیل استفاده بیشتر از عالی تکان دهید.

چه سبک گیاهانی در داخل سس سالاد {مفید} هستند؟

{در این} سس لیمو، منصفانه به همان اندازه 2 قاشق غذاخوری شوید اخیر هر دو ترخون دانش شده اضافه کنید به همان اندازه اخیر شود. خواهد شد می توانید به همین دلیل پیازچه، کرفس هر دو ریحان بیشترین استفاده را ببرید. سالم تر است به همین دلیل پوشش گیاهی قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب مشابه آویشن هر دو پونه کوهی در داخل {مقادیر} کم بیشترین استفاده را ببرید.

عالی ترکیبی سالاد برای این سس

این سس منصفانه وینگرت کل شما منظوره عالی است. در حال حاضر به همین دلیل 12 ماه کدام ممکن است {سبزیجات} تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترد هستند، باور نکردنی است.

سالاد را با یک پارچ سس روی تخته برش قرار دهید

اصل العمل های اصولاً سس سالاد:

اصل العمل های کمتر پیچیده لیمو

به همین دلیل بدست آورده اید شدید سپاسگزارم برای مطالعه. اگر در داخل همین جا اخیر {کار} هستید، ممکن است علاوه بر این بخواهید در داخل نشریه پست الکترونیکی هفتگی {رایگان} ما سند عنوان کنید به همان اندازه اصل العمل های مفید را روی به صندوق وارد کنید شخصی عرضه دهید. هر دو من می روم را در داخل اینستاگرام دنبال کنید. اگر این اصل العمل ها را مناسب می کنید، لطفاً برگردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ستاره بگذارید نمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی! شدید قابل تقدیر است. تهیه شام مبارک!

سیستم چاپ


او می رود توضیح دادن کرد

وینگرت آب لیمو شدید آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست است، با این وجود همراه خود تعداد انگشت شماری ترکیبی سالاد به خوبی هماهنگ می تواند باشد! آن خواهد شد را همراه خود سالاد یونانی هر دو روی اسفناج همراه خود گوجه گیلاسی سرو کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناقص نخواهید کرد!ابعاد

قطعات

 • نصف فنجان آب لیموی اخیر
 • 2 قاشق غذاخوری پیاز بی تجربه دانش شده
 • 2 قاشق چایخوری خردل دیژون
 • 2 قاشق چایخوری آلوئه ورا هر دو عسل
 • نصف قاشق چایخوری نمک
 • نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه
 • نصف فنجان روغن زیتون اضافه شده
 • نصف فنجان روغن کانولا هر دو آووکادو طبیعی

جهت ها

 1. آب لیمو، موسیر، دیژون، آگاو، نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلفل را در داخل ترکیبی کن هر دو مینی ترکیبی کنید.
 2. روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن کانولا را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بزنید به همان اندازه یکدست شود.
 3. آن خواهد شد را در داخل منصفانه شیشه در داخل یخچال محافظت کنید.

نظر

آن خواهد شد را به همان اندازه هر هفته در داخل شیشه در داخل یخچال محافظت کنید.

اگر در داخل یخچال {یخ زده} است، در گذشته به همین دلیل موقعیت قرار دادن آن خواهد شد همراه خود سالاد، آن خواهد شد را به دمای اتاق برسانید.


خبره

 • اندازه گیری سرو: 2 قاشق غذاخوری
 • انرژی: 129
 • قند: 0 خوب و دنج
 • سدیم: 231 میلی خوب و دنج
 • چربی ها: 14 خوب و دنج
 • چربی ها های اشباع شده: 2 خوب و دنج
 • کربوهیدرات ها: 5 خوب و دنج
 • ابتدایی: 0 خوب و دنج
 • پروتئین: 0 خوب و دنج