بهبود صنایع تبدیلی چرخ دنده معدنی به ویژه در اصل کار قرار داردایسنا/ خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی ذکر شد: بهبود صنایع تبدیلی چرخ دنده معدنی برای جلوگیری اجتناب کرده اند خام فروشی به ویژه در اصل کار استان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری تبدیل می تواند باشد.

جواد قناعت بلافاصله سه شنبه 30 خرداد در دیدار در جدا خصوصی مدیرعامل هلدینگ خوارزمی در تهران خاطرنشان کرد: هلدینگ خوارزمی قابلیت می خواست برای بهبود بودجه در استان را دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط عمومی افسران خراسان جنوبی، وی در جدا خصوصی تاکید بر لزوم بهبود بودجه هلدینگ خوارزمی در استان، اظهار کرد: پیش دهانه بینی داریم در جدا خصوصی ملاحظه به قابلیت های حال، بودجه برای افزایش بهبود معدن شادان انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی در جدا خصوصی اشاره به بازی تصویر بهبود معادن صدر جهان شناخته شده چون یکی اجتناب کرده اند تصویر های تکیه کن به هلدینگ خوارزمی در استان ذکر شد: بازی های این تصویر کدام ممکن است در نتیجه استفاده بهینه اجتناب کرده اند منصفانه معدن طلا در استان، قابل تقدیر هستند.

قناعت ذکر شد: اصرار ما به هلدینگ خوارزمی بودجه در بهبود صنایع معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری محصولات استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل زیرساخت های مرتبط در جدا خصوصی صنایع است.

وی در جدا خصوصی اشاره به توانمندی های منحصر به شخص استان در حوزه های معدنی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی افزود: در جدا خصوصی ملاحظه به انتخاب بازی در تصویر های تکیه کن به هلدینگ خوارزمی، این آمادگی موجود است کدام ممکن است شرایط در جدا با این قابلیت های مختلف استان فراهم شود.

انتخاب نهایی کسب اطلاعات در مورد مصوبات این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها حاضر شده برای بهبود بودجه در هلدینگ خوارزمی خراسان جنوبی نیز در نتیجه تصمیم گیری بازه روزی ارزیابی های کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن نتایج نهایی در وسط ها بعدی شد.

هلدینگ خوارزمی کدام ممکن است در میان بسیاری 50 تصویر سرزنده بازار سرمایه در جدا خصوصی آرم وخارزم قرار دارد، در حوزه های داروسازی، ساختمان، معدن، معدن، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت، پتروشیمی، فناوری داده ها، بازار سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا سرزنده است.

این هلدینگ در رتبه بندی پانصد تصویر برتر ایران در سال نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت رتبه 112 را به خصوصی اختصاص داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینا دارو، گروه ساختمانی خوارزمی، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط سپهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجتناب کرده اند جمله تصویر های تکیه کن به هلدینگ خوارزمی هستند.

انتهای پیام/