بن والاس با توجه به خواستن به بهبود نیروی دریایی بریتانیا صحبت کردوزیر حفاظت بریتانیا اظهار داشت کدام ممکن است در جدا خصوصی افزایش تهدیدات، بخش دفاعی بریتانیا به بودجه بیشتری خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در جدا خصوصی ملاحظه به این تهدیدات پیش خواهد بالا خورد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، بن والاس، وزیر حفاظت انگلیس اظهار داشت: در جاری حاضر بودجه دفاعی این ملت این 2.28 نسبت اجتناب کرده اند درآمد سراسری انگلیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری کاهش است.

وی اظهار داشت: پیش خروجی بینی تبدیل می تواند بودجه دفاعی ما به شبیه به اندازه سال 2026 به زیر این 2 نسبت درآمد سراسری برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف تر می شویم. ما اجتناب کرده اند بهتر از ارزش نیروی دریایی در اروپا به رتبه هشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط رسیده ایم.

وی علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است افزایش بودجه دفاعی به 3 نسبت اجتناب کرده اند مونتاژ ناخالص خانه بریتانیا، الگو کسب برخی اجتناب کرده اند این سیستم های تسلیحاتی را تسریع می تدریجی.

والاس اظهار داشت: “من می توانم در تذکر گرفته شده می کنم کدام ممکن است خواهید کرد شاهد افزایش نیروی دریایی خواهید بود، در جدا خصوصی این جاری 9 لزوماً به اندازه ای کدام ممکن است افراد پیش خروجی بینی دارند.”

والاس کدام ممکن است ادامه دارد ادعا نکرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند کدام سیاستمدار در میان بسیاری امکان های مدیریت حزب محافظه کار بریتانیا حمایت خواهد کرد، اظهار داشت کدام ممکن است هم لیز تراس (وزیر خارجه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ریشی سوناک (صدراعظم سابق خزانه) را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر توجه کردن به آنهاست. دیدگاه ها با توجه به حفاظت .

وزیر خارجه انگلیس پیش اجتناب کرده اند این مشاوره بود کدام ممکن است در صورت نخست وزیری، بودجه دفاعی این ملت را به شبیه به اندازه نوک سال ۲۰۲۰ به ۳ نسبت مونتاژ ناخالص خانه افزایش خواهد داد. ریشی سوناک به نوبه خصوصی مشاوره است کدام ممکن است جایگزین “از ملزومات خودسرانه” است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی کرده است کدام ممکن است بودجه دفاعی بریتانیا باید “از طریق زمان” به این 2.5 نسبت افزایش یابد.

بن والاس در مارس 2021 ادعا کرد کدام ممکن است 72500 سرباز اجتناب کرده اند نیروی دریایی بریتانیا بردن خواهند شد از افسران قصد دارد در جهت اتومبیل با منافذ و پوست سرنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح های سایبری حرکت تدریجی. وی در سخنان خصوصی در مجلس عوام تاکید کرد کدام ممکن است افزایش قابلیت استقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود های تکنولوژیکی تصویر می دهد کدام ممکن است می توان در جدا خصوصی اشخاص حقیقی کمتر به دستاوردهای نیروی دریایی بیشتری بازو کشف شد.

انتهای پیام