بلیط میانه راهی که در آن گیشه را تکان می دهد؟پس به دلیل نصف شدن بلیت های سینما، {سرانجام} انواع تماشاگران تصاویر حرکتی های نوروزی به 1،000،000 نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، در داخل روزهای قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل نوک {تعطیلات} نوروزی، گزارش های متعددی به دلیل آمار تخلیه تصاویر حرکتی در داخل ابتدای 12 ماه جدیدترین چاپ شده شد. این آمار حاکی به دلیل افزایش گیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم ناامیدکننده اکران سینماها در داخل 12 ماه 1401 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از صاحبان خانه تصاویر حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان اثبات کرده اند کدام ممکن است نرم افزار اکران در داخل سالی است کدام ممکن است بازدیدها {برنامه ریزی} شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی در داخل سالی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد زمان {برنامه ریزی} شده است. محرم. خواه یا نه a 0 را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاییز} مصادف همراه خود جام جهان است، حالا نیاز به چاره ای بیندیشیم. ویژه به ویژه پس به دلیل شیوع کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن بازگشایی سینماها همراه خود قابلیت رادیکال، مردمان باقی مانده است همراه خود سینما آشتی نکرده اند.

در نهایت 13 فروردین مجموع تخلیه هفت تصاویر حرکتی نوروزی به حدود 873 هزار بیننده 33 میلیارد تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است ماه رمضان فوری پس به دلیل نوک {تعطیلات} به راه اندازی شد، پیشگویی کردن می شد کدام ممکن است گیشه همچنان الگو نزولی داشته باشد یا نباشد. در داخل همین راستا، شورای سندیکای اکران موافقت کرد تخصصی ایجاد می کند ماه مبارک رمضان روزانه قبل به دلیل صرف صبحانه، بلیت تمام سینماهای در سراسر اطراف ملت به نصف به مقیاس عقب یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود تحویل داد قبلی روز به دلیل اجرای این قالب، انواع بینندگان این تصاویر حرکتی‌ها به حد نصف برسد. حدود 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 70 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار تخلیه به همان اندازه نوک روز پنجشنبه 18 فروردین به 39 میلیارد تومان رسیده است.

طبق آمار وارد شده به سامانه تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} اکران سینماها (سامفا)، کمدی «{سگ}» به کارگردانی مهران احمدی همراه خود بیش به دلیل 16 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 میلیون تومان تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 440 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 بیننده همچنان پرمخاطب ترین تصاویر حرکتی نوروزی است. .

تصاویر حرکتی سینمایی «مهدی المقدس» به کارگردانی هادی حجازی فر همراه خود بیش به دلیل 226 هزار بیننده در داخل جایگاه دوم جدول تخلیه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 7 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 میلیون تومان فروخت.

سومین تصاویر حرکتی پرفروش این موارد کمدی «شادروان» به کارگردانی حسین نمازی است کدام ممکن است بیش به دلیل 170 هزار بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 290 میلیون تومان فروخته است.

تصاویر حرکتی امنیتی پلیسی «روز a 0» به کارگردانی سعید ملکان همراه خود حضور حدود 123 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 تماشاگر به تخلیه بیش به دلیل 4 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 میلیون تومان انگشت کشف شد.

در داخل جایگاه {پنجم} جدول نوروزی تصاویر حرکتی «شخص بازنده» به کارگردانی محمدحسین مهدویان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیت های آن خواهد شد حدود 3 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 900 میلیون تومان فروخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان 100 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 تماشاگر بود.

تصاویر حرکتی نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانزده شیرین «عالی گل توسط خودم» به کارگردانی احمد تجری به دلیل 18 اسفند تا این مرحله 11 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 بلیت فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 407 میلیون تومان فروخته است.

در داخل انتهای جدول تخلیه، تصاویر حرکتی «ممنوعه» ساخته مجید مافی قرار دارد کدام ممکن است عالی ماه پس به دلیل اکران تنها واقعی 5923 بیننده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقم تخلیه 206 میلیون تومانی را به پرونده رساند.

به این سازماندهی، به عنوان یک نتیجه نصف شدن بلیت های سینما، اگرچه تخلیه بازدیدها یک مدت کوتاه بهبود کشف شد، با این وجود این تعیین برای کل شما بازدیدها پاسخ این است نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی تعدادی از آنها خواهند شد سودآور به تخلیه اصولاً شدند. برهمین مقدمه برخی متخصصان معتقدند غیر از بحث و جدال هزینه بلیت – کدام ممکن است برخی آن خواهد شد را چه چیزی مسئول چه چیزی بود اساسی شکست نوروز 1401 می دانند – نیاز به در داخل سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد بازدیدها نیز تنظیمات شدید راه اندازی شود. به نظر می رسد مانند است گمانه زنی با اشاره به چرایی عدم استقبال مردمان به دلیل تصاویر حرکتی های نوروزی در ابتدا {نمایش} عید سعید فطر احتمالاً ممکن است به {پاسخ} های از واقعی تری منجر شود. اکران {در حال حاضر} تنها واقعی «لمینور» ساخته داریوش مهجوری است کدام ممکن است به طور مناسب برای منتشر شده انتشار شده است.

انتهای پیام