بلندترین شناسایی های جام جهانی 2022 قطر / کابوس گزارشگر!جام جهانی پر اجتناب کرده اند رنگ‌ها، ملیت‌ها، نژادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت‌های مختلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند گیمرهای مشتاق اجتناب کرده اند وارد کردن شناسایی‌های بلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از عبارت‌ای خودداری کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامی مختصر برای خصوصی محدوده کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، فیفا اسامی گیمرهای مشتاق 32 کارمندان دعوت شده به جام جهانی 2022 قطر را ادعا کردن کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن اطلاعات جالبی اجتناب کرده اند جمله شناسایی بلند برخی اجتناب کرده اند گیمرهای مشتاق بود کدام ممکن است گاهی برای خصوصی لقب هایی محدوده می کردند.

شناسایی مناسب لوکاس پاکئتا تصویر کننده برزیلی وستهام انگلیس “لوکاس تورنتینو کوئیلو دی لیما” هر دو وینیسیوس جونیور وینگر جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیکی رئال مادرید کدام ممکن است در کارمندان سراسری برزیل اوقات فراغت می‌تدریجی، است. وینیسیوس خوزه پایکسائو د اولیویرا جونیور.” شناسایی دارد

در این گزارش مروری خواهیم داشت بر بازیکنانی کدام ممکن است شناسایی بلندی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر در جدا خصوصی سایرین برتری دارند:

توبی آلدرویرلد – توبیاس آلبرتین موریتز آلدرویرلد – کارمندان سراسری بلژیک

اکسل ویتسل – اکسل لورن آنجل لمبرت ویتسل – کارمندان سراسری بلژیک

آمادو اونانا – دره‌های آمادو زوند در جدا خصوصی اموم اونانا – کارمندان سراسری سنگال

لوکاس پاستا – لوکاس تورنتینو کوئیلو دی لیما – کارمندان سراسری برزیل

نر – فردریکو رودریگز د پل سانتوس – کارمندان سراسری برزیل

برونو گیمارش – برونو گیماراس رودریگز مورا – کارمندان سراسری برزیل

وینیسوس جونیور وینیسیوس خوزه پایکسائو د اولیویرا جونیور کارمندان سراسری برزیل

برایان امبمو – برایان تتسادونگ مارکی ام بیمو – کارمندان سراسری کامرون

سباس مندز – یاکسون سباستین مندز کارابالی – اکوادور

اکسل دساسی – اکسل ویلسون، آرتو دساسی، مک اینس بلیو – کارمندان سراسری فرانسه

متئو گوندوزی – متئو الیاس کنزو گوندوزی اولین – کارمندان سراسری فرانسه

دیوید اوپاماکانو – Dayutchankule Oswald Opamkanu – کارمندان سراسری فرانسه

طارق لمپاتی – طارق کاواما نیلانته لامپاتی – کارمندان سراسری سنگال

ژاکو الکساندر – الکساندر کوابنا بایدو جکو – کارمندان سراسری غنا

ژسوس گالاردو – عیسی دانیل گالاردو واسکونسلوس – کارمندان سراسری مکزیک

وینسنت یانسن – وینسنت پتروس آنا سباستین یانسن – کارمندان سراسری هلند

ژائو پالهینا – خوائو ماریا لوبو آلوس پالهینا گونچالوس – کارمندان سراسری پرتغال

آنتونیو سیلوا – آنتونیو ژوائو پریرا د آلبوکرکی تاوارس – کارمندان سراسری پرتغال

خالد منر – خالد منار علی ابوبکر به شبیه به اندازه حد زیادی – کارمندان سراسری قطر

پدرو میگل – پدرو میگل کاروالیو کوریرا میسازد – کارمندان سراسری قطر

بامبا دینگ – شیخ آمادو بامبا امباکه دینگ – کارمندان سراسری سنگال

خورخین آراسکایتا – یورگن دانیل د آراسکاتا بندتی – کارمندان سراسری اروگوئه

متعاقباً آمپادو – اتان کوام کلوم ریموند آمپادو – کارمندان سراسری ولز

انتهای پیام