برگزاری کنوانسیون ایران‌شناسان در روسیهششمین کنوانسیون ایران‌شناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادان زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی اوراسیا ۱۳ خردادماه اجتناب کرده اند سوی سفارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی زیبایی شناختی ایران در روسیه در محل این سفارت برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط‌عمومی بنیاد سعدی، مسعود احمدوند، رایزن زیبایی شناختی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور بنیاد سعدی در روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر این کنوانسیون در این‌باره، اظهار داشت: در ششمین کنوانسیون ایران‌شناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استادان زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی اوراسیا، ۲۶ نفر اجتناب کرده اند استادان دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان اجتناب کرده اند شهرهای مختلف فدراسیون روسیه خیلی شبیه با مسکو، یکاترینبورگ، نیژنی نووگراد، پترزبورگ، ماخاچ از قلعه، قازان، ولادی قفقاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کشورهای قزاقستان، تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارمنستان حضور می‌یابند.

او اظهار کرد: تصویر‌کنندگان این کنوانسیون در سه پنل تخصصی کسب اطلاعات در مورد موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات ایران‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فارسی در بخش اوراسیا سخنرانی می‌کنند.

احمدوند افزود: مراسم افتتاحیه این کنوانسیون در جدا خصوصی حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس بنیاد سعدی، کاظم جلالی، فرستاده ایران در روسیه، ایرینا کرایوا، رئیس دانشکده دولتی زبان‌شناسی مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان آگایف، رئیس دانشکده دولتی اوستیای شمالی برگزار می‌شود.

رایزن زیبایی شناختی ایران در روسیه اظهار داشت: پنل سوم این کنوانسیون در جدا خصوصی تأکید بر ایران‌شناسان جوان به سخنرانی هشت درک جوان اجتناب کرده اند دانشکده‌های مختلف روسیه اختصاص یافته‌است.

او علاوه بر این از محسوس کرد: برپایی نمایشگاه کتاب‌های منتشرشده به زبان روسی در بخش ایران‌شناسی توسط رایزنی زیبایی شناختی ایران در روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد تحقیق اسلامی ابن‌سینا اجتناب کرده اند تولید عکس بخش‌های این کنوانسیون منصفانه‌روزه است.

انتهای پیام