برکناری بهاروند اجتناب کرده اند ریاست گروه لیگ فوتبالرئیس گروه لیگ فوتبال در جدا خصوصی تصمیم رئیس اتحادیه فوتبال برکنار شد.

به گزارش ایسنا، در جدا خصوصی تصمیم میرشاد مجدی، رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند، رئیس گروه لیگ فوتبال اجتناب کرده اند سمت خصوصی برکنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا کیشوری، دبیر آن گروه شناخته شده چون سرپرست منصوب شد. گروه لیگ در جدا خصوصی دفاع کردن سمت خصوصی.

رضا کیشوری شخص در جدا با این دبیری گروه لیگ، تخصص مدیرعاملی از تجهیزات گلف صبای قم را نیز دارد.

بهاروند اجتناب کرده اند زمان ریاست مهدی تاج ریاست لیگ فوتبال را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال انتخابات این فدراسیون اجتناب کرده اند شهاب الدین عزیزی خادم حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه بقای خصوصی را به شبیه به اندازه به صحیح در این دوم در بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمندترین گروه فوتبال ملت فراهم کرد.

این اتفاق در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال در هشت شهریور حائز اهمیت است

انتهای پیام