برپایی 24 موکب اربعین گیلان در عراق



ایسنا/گیلان رئیس ستاد ترتیب کردن عتبات عالیات گیلان در جدا خصوصی خاص اینکه در اربعین امسال 25 موکب سند نامی اجتناب کرده اند استان گیلان داریم، ذکر شد: امسال در جدا خصوصی ملاحظه به گرمای هوا درگیر توجه اندازها اسکان، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایشی هستیم.

مجید دوهندو در مونتاژ ستاد اربعین استان گیلان در جدا خصوصی خاص اینکه در اربعین امسال 25 موکب سند نامی اجتناب کرده اند استان گیلان داریم، ذکر شد: موکب های گیلان برای پذیرایی صحیح اجتناب کرده اند زائران اربعین حسینی نیازمند حمایت همه جانبه هستند.

وی اولین موکب گیلان را در آستارا دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این موکب پذیرای زائران قفقازی است. در آستارا نیز موکب باکلاس برگزار خواهیم کرد.

رئیس ستاد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب کردن عتبات عالیات گیلان ذکر شد: دومین موکب استان در لوشان برگزار تبدیل می تواند باشد.

دوهندو اجتناب کرده اند برپایی موکب در شهرستان رودسر در مرز خسروی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال به دلیل برای از گرما درگیر اسکان، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازها سرمایشی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موکب های عراقی به خوبی اجتناب کرده اند زائران پذیرایی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز به دلیل برای گرمای هوا درگیر هستیم. هیچ مشکلی در این زمینه ندارند.”

وی در جدا خصوصی خاص اینکه 24 موکب گیلان در عراق برگزار تبدیل می تواند باشد، افزود: هشتاد سهم موکب های گیلان جدا هم توصیه اعزام به عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای پخت نان در موکب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین مشکلات درمورد به آرد را برطرف کنیم. علاوه بر این تمامی موکب ها دارای نگهبان بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی خواهند بود.

انتهای پیام