برپایی آیین سیاه پوشی در شهر «دارالمسلین» شیروانایسنا/ خراسان شمالی در آستانه ماه محرم آیین مشکی پوشی در دارالمسلین شیروان توسط شهرداری اجرا شد.

آیین استقبال اجتناب کرده اند محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه پوشی شهر شیروان پیش اجتناب کرده اند ظهر در زمان متوسط ​​ در جدا خصوصی حضور فرماندار، امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند روسای شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین در جاده های مرکزی شهر برگزار شد. کارمندان افسران.

این مراسم اجتناب کرده اند چهارراه حفاظت مقدس اذیت کردن شد، ابتدا گروه پیشکسوتان این شهرستان به اجرای تعزیه پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بهتر از پرچم سیاه در چهارراه حفاظت مقدس شیروان به رویداد ماه محرم به اهتزاز درآمد.

در این مراسم بوی قلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه مادران شهدا محوطه گذرگاه حفاظت مقدس شیروان را دگرگون کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی شام عاشورا بود. کارمندان شهرداری همگی مشغول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکی پوش بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای خدماتی در فضای بی تجربه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنجی این بار در جدا خصوصی روسری مشکی مشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام پرچمی مشکی توسط انگشت داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطهر امامزاده حمزه آل. – خادم افتخاری رضا (ع). در جدا خصوصی لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل های محرم، دل حاضران را نیز به حرم مطهر امام رضا (ع) خراسان می برند.

پیشکسوتان، تعزیه خوانان، کسبه، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف شهر برای شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق این آیین پا به جاده گذاشتند، حتی جاده بی نظیر مملو اجتناب کرده اند گروه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروی شهر آنها را به حرکت درآورده بود.

حضور دیدنی پرسنل ناجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی برای برقراری امنیت جلوه خاصی به این مراسم بخشید.

هر هیئتی جلوی مسجد خصوصی می ایستاد به شبیه به اندازه این لشکر قابل اعتماد امام حسین (ع) به مسجدشان برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم مسجد خصوصی را بر فراز آسمان شهر دارالمسلین برافراشتند.

عزاداری، عزاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرثیه خوانی مداحان از طریق مسیر، اقامه نماز جماعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلا گوسفندان اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم های آیین سیاه پوش شیروان دارالمسلمین بود.

خبرنگار: غلامرضا مینا

انتهای پیام