به حداقل رساندن های گل کلم | ویکتوریا


{اینها} استیک گل کلم ممکن است عالی طرف هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق هستند کدام ممکن است می توانند همراه خود {هر} وعده غذایی در کنار شوند. دارید به دلیل احساس ترد ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه بدانید که چگونه {هر} کدام همراه خود سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه معامله بسته بندی شدند را رفیق خواهید داشت.

استیک گل کلم با سس تاهینی

دارید عاشق این استیک های گل کلم خواهید شد. که ممکن است یک بهترین راه مهم برای بهره مندی از {سبزیجات} است، در نتیجه {هر} عالی به دلیل ممکن است سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست اسپرسو ای طلایی خوبی دارد. این گل کلم ورقه شده تشکیل ادویه های بهترین برای خوش سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدار شدن آن خواهد شد است. این اصل وعده های غذایی نیز شدید سرراست است. برای تولید آن خواهد شد به سادگی به انواع انگشت شماری به دلیل داروها این یک ضرورت است.

این ممکن است حتی عالی گزینه جایگزین برای شدید مفید برای سایر رویکرد های پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز مشابه با سوختن همراه خود هم زدن، کدام ممکن است به دلیل روغن زیادی استفاده می کند از، هر دو جوشاندن، کدام ممکن است داروها مغذی اجباری کلم بروکلی را خیس شدن می تدریجی، است. به ساده عالی قطره روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری چاشنی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی غذای جانبی خوش ذوق برای تمام حلقه بستگان – حتی پیرمردها – دارید! – ما لذت بردن خواهیم برد. شگفتی خواهید کرد کدام ممکن است بدانید که چگونه اصل غذای مناسب احتمالاً ممکن است تذکر اشخاص حقیقی بیشتری را کدام ممکن است اوج سفره {سبزیجات} می خورند تنظیم دهد.

تصاویر حرکتی دانشگاهی

محتویات مهم

مواد تشکیل دهنده استیک گل کلم

گل كلم. برای تولید 4 استیک به 2 اوج {متوسط} ​​خواستن دارید.

روغن زیتون. ممکن است حتی می توانید روغن های مفید یکی دیگر مشابه با روغن هسته انگور هر دو روغن آووکادو را گزینه جایگزین برای آن خواهد شد کنید.

دانه کتان. این ها بعد به دلیل پختن ترد شدید خوبی می دهند. در داخل صورت آماده می توانید در مقابل کتان به دلیل دانه های چیا آسیاب شده بیشترین استفاده را ببرید.

ادویه آویشن. این ادویه شگفت انگیزترین سبک را به آن خواهد شد فراهم می کند! می توان آن خواهد شد را در داخل فروشگاه ها داروها غذایی بهداشتی هر دو در داخل Amazon.com کشف شد. من می روم اینو میخرم این شدید انعطاف پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به {سبزیجات} هر دو گوشت برشته سبک مهم دارد، متعاقباً مورد نیاز نباید باشد ترسناک مصرف کردن بقیه وعده های غذایی باشید.

پودر پیاز. این برای سبک ارائه به گل کلم استفاده بیشتر از می تواند. اگر سبک آن خواهد شد را رفیق ندارید، می توان آن خواهد شد را {حذف} کرد.

نمک.

طرز تولید استیک گل کلم

1. ساقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ گل کلم را کنار کنید. {هر} گل کلم را به دلیل مرکز راه دیگر به حداقل رساندن دهید. سپس، چاقو را حدود 1 به همان اندازه 2 اینچ در جهت چپ {حرکت} دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیک را به حداقل رساندن دهید. همین {کار} را در داخل سمت راست مشارکت در دهید. ({هر} اوج 2 به حداقل رساندن می سازد.) باقی مانده گل کلم را مورد استفاده قرار گیرد در داخل بلند مدت ذخیره کنید.

روش صحیح بریدن استیک گل کلم

2. استیک ها را روی سینی فر قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی ممکن است روغن زیتون بپاشید. سپس روی ادویه ها بپاشید. اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است کل شما ادویه ها به استیک ها می چسبند به همان اندازه بتوانید ممکن است را بپزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین سبک را به گل کلم بدهید.

چاشنی استیک

3. به مدت زمان ربع ساعت در داخل دمای 375 سطح فارنهایت بپزید، همراه خود دقت ورق بزنید، سپس 5 به همان اندازه 10 {دقیقه} اکنون نیست معامله بسته به ضخامت استیک ها بپزید. به علاوه، می توانید آن خواهد شد را حدود 2 {دقیقه} گریل کنید به همان اندازه پوسته طلایی خوبی به بازو آورید.

استیک ها را بپزید و هم بزنید

4. شناخته شده به عنوان پیش وعده های غذایی {برای هر} ظرفی سرو کنید. همراه خود سس تاهینی خامه ای سبک مهم دارد*

* من می روم به دلیل این اصل برای تولید سس تاهینی استفاده بیشتر از می کنم.

سس تاهینی را روی برش های گل کلم بریزید

نحوه به حداقل رساندن گل کلم برای استیک

سالم تر است به دلیل {هر} اوج گل کلم 2 به حداقل رساندن تولید کنید. اگر امتحان کنید 3 استیک مناسب کنید، احتمالات دور شدن استیک ها در داخل حین ورق زدن نه زیاد است. 2 به همان اندازه سالم تر است ممکن است را نصب شده حفظ کنید.

ابتدا برگ های بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساقه زیرین را کنار کنید. اوج گل کلم را به دلیل مرکز به حداقل رساندن دهید.

سپس، چاقو را حدود 1 به همان اندازه 2 اینچ در جهت چپ {حرکت} دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیک را به حداقل رساندن دهید. همین {کار} را در داخل سمت راست مشارکت در دهید. به همان اندازه الان نیاز به 4 استیک داشته باشید.

نکاتی برای گرفتن موثرترین گل کلم

هنگامی کدام ممکن است کلم بروکلی می‌{خرید}، برای افتخار داشتن کله‌های اخیر نیاز به به قبلی نکته آگاه باشید کنید. دقت کنید کدام ممکن است گلها سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمی سایه باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ لک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لک نداشته باشند. برگها نیز نیاز به با بیرون لک باشند. بوی پرخطر خرید نکنید چون احتمالا ناسالم است. ممکن است حتی می خواهند عالی کله گل کلم باشید کدام ممکن است به بعد آن خواهد شد با کیفیت صنعتی باشد یا نباشد.

استیک گل کلم به قطعات بریده شده است

همراه خود گل های باقی مانده چه می کنید؟

گل های باقی مانده را می توان به همان اندازه در هفته در داخل یخچال حفظ کرد. {در این} مدت زمان می توانید به دلیل ممکن است در داخل اصل العمل های اکنون نیست بیشترین استفاده را ببرید. من می روم معمولا واقعاً دوست دارم برنج گل کلم هر دو پوره گل کلم را همراه خود خودم خیلی خودم مناسب کنم. در داخل همین جا قبلی مفهوم مهم برای اصل پخت ممکن است وجود داشته باشد:

گل کلم دارای سبک ملایمی است که مرتبا هنگام افزودن سبزی به وعده های غذایی نادیده گرفته می تواند. با این وجود همراه خود چاشنی بهترین برای ارائه طعمی لذیذ، گل کلم عالی موزه مهم می سازد. احساس واقعاً خنکی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است فقطً کل شما کاره باشد یا نباشد. {امیدوارم} این استیک های گل کلم را بررسی کنید به همان اندازه ببینید چقدر آرام، آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق هستند.

استیک گل کلم در سینی فر

اصل العمل های خوش ذوق تر برای {امتحان}:

استیک گل کلم

تانیا سرآشپز

{اینها} استیک گل کلم ممکن است عالی طرف هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق هستند کدام ممکن است می توانند همراه خود {هر} وعده غذایی در کنار شوند. دارید به دلیل احساس ترد ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه بدانید که چگونه {هر} کدام همراه خود سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزه معامله بسته بندی شدند را رفیق خواهید داشت.

زمان ترتیب دادن 10 از واقعی

زمان پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز 20 از واقعی

کل شما زمان 30 از واقعی

عالی {مسیر} صفحه وب جانبی

ظرف ها یانکی

سهمیه ها 4 استیک

انرژی 229 انرژی

اجزا

 • 2 اوج گل کلم
 • 3 قاشق سوپخوری. روغن زیتون
 • 4 قاشق سوپخوری. دانه کتان هر دو آرد سوخاری
 • 3 قاشق سوپخوری. ادویه آویشن
 • 1 قاشق سوپخوری. پودر پیاز
 • 1 قاشق چایخوری. نمک اقیانوس

جهت ها

 • ساقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگ گل کلم را کنار کنید. {هر} گل کلم را به دلیل مرکز راه دیگر به حداقل رساندن دهید. سپس، چاقو را حدود 1 به همان اندازه 2 اینچ در جهت چپ {حرکت} دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استیک را به حداقل رساندن دهید. همین {کار} را در داخل سمت راست مشارکت در دهید. ({هر} اوج 2 به حداقل رساندن می سازد.) باقی مانده گل کلم را مورد استفاده قرار گیرد در داخل بلند مدت ذخیره کنید.

 • استیک ها را در داخل سینی فر قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روغن زیتون بپاشید. سپس روی ادویه ها بپاشید. اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است کل شما ادویه ها به استیک ها می چسبند به همان اندازه بتوانید ممکن است را بپزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین سبک را به گل کلم بدهید.

 • به مدت زمان ربع ساعت در داخل دمای 375 سطح فارنهایت بپزید، همراه خود دقت ورق بزنید، سپس 5 به همان اندازه 10 {دقیقه} اکنون نیست معامله بسته به ضخامت استیک ها بپزید. به علاوه، می توانید آن خواهد شد را حدود 2 {دقیقه} گریل کنید به همان اندازه پوسته طلایی خوبی به بازو آورید.

 • شناخته شده به عنوان غذای جانبی {برای هر} ظرفی سرو کنید. سبک آن خواهد شد همراه خود سس تاهینی خامه ای مهم است

نظر

کسب اطلاعات در مورد ادویه آویشن
این ادویه ها سبک شگفت انگیز ای می دهند! می توان آن خواهد شد را در داخل فروشگاه ها داروها غذایی بهداشتی هر دو در داخل Amazon.com کشف شد. من می روم اینو میخرم این شدید انعطاف پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به {سبزیجات} هر دو گوشت برشته سبک مهم دارد، متعاقباً مورد نیاز نباید باشد ترسناک مصرف کردن بقیه وعده های غذایی باشید.
سس تاهینی خامه ای

 • آرد نصف پیمانه
 • نصف فنجان آب
 • نصف فنجان آب لیمو
 • 1 حبه سیر دانش شده
 • نصف قاشق چایخوری نمک اقیانوس

داروها فوق را با کیفیت بالا همراه خود هم ترکیبی کنید.

خبره

انرژی: 229انرژیکربوهیدرات ها: {پانزدهم}gپروتئین: 6gچربی ها: 18gچربی ها های اشباع شده: 2gسدیم: 534میلی خوب و دنجپتاسیم: 648میلی خوب و دنجابتدایی: 8gقند: 3gویتامین A: 934IUویتامین سی: 85میلی خوب و دنجکلسیم: 99میلی خوب و دنجاهن: 2میلی خوب و دنج

نمی شود قانون را {امتحان} کرده اید؟تذکر شخصی را در داخل {زیر} بنویسید، من می روم بی صبرانه انتظار برای گوش دادن به آن دارید هستم!