بررسی اجمالی {بازار} محصولات، نشاط، داروها معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی / به مقیاس عقب کوتاه مدت هزینه نفت


گرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میش مقرون به صرفه ما – پس به همین دلیل گفتن محیط بایدن به همین دلیل ذخایر نفت آمریکا، هزینه نفت به 100 دلار آمریکا در دسترس شد.

پرزیدنت بایدن تایید کرد کدام ممکن است آمریکا 1،000،000 بشکه در داخل روز نفت نپخته را طی شش ماه به همین دلیل ذخایر استراتژیک نفت آمریکا (SPR) آزاد خواهد کرد کدام ممکن است به حدود 180 میلیون بشکه در داخل روز خواهد رسید. این عجیب ترین تهیه {سهام} در داخل گذشته تاریخی ذخیره استراتژیک نفت خواهد بود، احتمالا. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا امیدوار است کدام ممکن است این {برای تغییر} {بازار} فراوان باشد یا نباشد به همان اندازه روزی اواخر 12 ماه جاری شاهد توسعه تأمین قدرتمند تر در داخل آمریکا باشیم. ممکن است همچنین به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است این {نسخه} بخشی به همین دلیل منصفانه {نسخه} هماهنگ بهتر همراه خود سایر مکان های بین المللی خواهد بود، احتمالا.

بایدن اظهار داشت: «ما می‌توانیم بین 30 به همان اندازه 50 میلیون بشکه نفت را ببینیم کدام ممکن است شیفته کشورهای نه آزاد می‌شود. آژانس در سراسر جهان نشاط در امروز نشستی را برگزار خواهد کرد.

{در حالی که} مقدار بارگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس نزولی سریع بر هزینه ها وارد کرده است، مسئله اینجاست کدام ممکن است این باقی مانده است منصفانه راهی که در آن رفع نیاز به مدت زمان است. به عنوان جایگزین، {بازار} نیاز به راهی که در آن رفع هایی در میان بسیاری مدت زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت پیدا تنبل. جدا از این، ما همچنان شاهد شکست پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل جبران خسارتی هستیم کدام ممکن است به همین دلیل روسیه به عنوان یک نتیجه خودتحریمی ها می بینیم. در داخل نتیجه نهایی، ما حساب کردن {داریم} تخلیه SPR به جای آن راه اندازی خم شدن قابل مشاهده در میان بسیاری مدت زمان، احتمالاً هزینه ها را {محدود} تنبل.

دیروز هیچ غافلگیری به همین دلیل سوی اوپک پلاس وجود {نداشت}. این گروه منصفانه نشست به زودی نه برگزار کرد آن خواهد شد هماهنگی شد تأمین را 432000 بشکه در داخل روز در داخل ماه مه بهبود دهد. این بهبود اندک نسبت به 400 هزار بشکه در داخل روز در داخل ماه های جدیدترین به عنوان یک نتیجه اصلاح در داخل ردیابی ها موزه مورد استفاده بیشتر از برای چندین عضو است. این گروه همچنان بر این ایده است کدام ممکن است توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات موجود {بازار} قابل انتساب به دلخوری کردن‌های ژئوپلیتیکی است به همان اندازه اجزا ابتدایی. حدس و گمان به نشست موارد زیر این گروه در داخل 25 اردیبهشت برگزار شود.

{بازار} بنزین اروپا روزی پر نوسان نه را پایین بالا گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های امانی TTF حدود 20 یورو در داخل {هر} مگاوات ساعت قیمت کاهش یافته می شدند. کاتالیزور همچنان تقاضای روسیه برای تیز کردن روبل به همین دلیل کشورهایی است کدام ممکن است آن خواهد شد را “غیر دلپذیر” از آن آگاه است. رئیس جمهور پوتین خطر کرده است کدام ممکن است تهیه بنزین به افرادی که همراه خود {شرایط} تیز کردن اخیر موافقت {نمی کنند} به همان اندازه اول آوریل برداشتن خواهد کرد. مشتریان نیاز به در داخل موسسه مالی گازپروم (کدام ممکن است مشمول تحریم نباید باشد) حسابی باز کنند آن خواهد شد دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو همراه خود روبل جایگزین شود. عدم آرامش خاطر نزدیک به نحوه امتحان کردن این دلالت بر آن دارد هزینه ها احتمالاً از نزدیک نوسان خواهند کرد.

فلزی

{بازار} فلزات فیزیکی در داخل شانگهای دچار خم شدن شد در نتیجه اقدامات سختگیرانه Quid باعث اختلال عملکرد در داخل عملیات اقتصادی شد. مس در داخل بورس فلزات لندن همراه خود 7 شانس بهبود نسبت به 12 ماه در گذشته به 10375 دلار آمریکا به ازای {هر} سهم رسیده است.

فلزی بنفش علیرغم به مقیاس عقب شاخص PMI شیفته چین {در حالی که} این ملت همراه خود CODE جنگ می تنبل، چسبیده ماند. در داخل همین جاری، ذخایر LME همچنان شاهد وارد شدن مس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل ذخایر را به 91.4 هزار رساند کدام ممکن است بهترینها میزان در داخل 2 ماه قبلی است. بهبود ذخایر مس {عمدتا}ً به عنوان یک نتیجه انبوه جدیدترین {بازار} بین لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانگهای است، به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است قیمت کاهش یافته {گران} فلزات را به همین دلیل {مناطق} اوراق قرضه زبان چینی به {بازار} بورس فلزات لندن می فرستند به همان اندازه به همین دلیل هزینه های بیشتر شانگهای استفاده بیشتر از کنند. آلومینیوم دیروز در داخل لندن به 3491 دلار آمریکا در داخل {هر} تن به مقیاس عقب کشف شد. این فلزی تا این مرحله بیش به همین دلیل 24 شانس توسعه داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل نیکل، دومین انجام برتر در میان بسیاری فلزات موزه LME است.

ذخایر آلومینیوم به 647 تن کاهش یافته است است کدام ممکن است پایین درجه به همین دلیل 12 ماه 2005 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} زحمت کش تری را برای {بازار} راه اندازی می تنبل به همان اندازه مستعد شوک های تا حد زیادی تهیه قرار گیرد.

{حاشیه} درآمد بیشتر برای ذوب آلومینیوم علاقه مند به به بهبود قابلیت را برانگیخته است. دیروز، گزارش شد کدام ممکن است تولیدکنندگان خاورمیانه آلبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوبال آلومینیوم امارات، نظر تفاهمی را برای تعیین قابلیت در داخل تاسیسات تولیدی ذوب سابق امضا کرده اند.

جدا از این، ریوتینتو شومینه بازیافت آلومینیوم جدیدی را در داخل تاسیسات تولیدی Laterriere شخصی در داخل کانادا راهی که در آن اندازی کرده است. 22000 تن قابلیت اضافه شده در داخل روزی ساخته می تواند باشد کدام ممکن است دلخوری کردن های تهیه جهان آلومینیوم هزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خطرات} {مرتبط} همراه خود آن خواهد شد را بهبود اطلاعات است.

کشاورزی
ذرت دیروز بالاتر قیمت کاهش یافته شد، {در حالی که} دانه سویا تا حد زیادی ضعیف شد در نتیجه گزارش آتی کشاورزی USDA تأیید شد کدام ممکن است اصلاح ذرت به سویا به عنوان یک نتیجه قیمت های بیشتر، تهیه خیلی کمتر کود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری خیلی کمتر ممکن است تا حد زیادی به همین دلیل {انتظارات} {بازار} باشد یا نباشد. USDA تخمین می زند کدام ممکن است کاشت ذرت در داخل آمریکا ممکن است از نزدیک به مقیاس عقب یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 89.5 میلیون هکتار برسد کدام ممکن است به همین دلیل 93.4 میلیون هکتار در داخل 12 ماه 2021/22 بهبود یافته است.

{بازار} حساب کردن داشت درجه {زیر} کشت حدود 92 هکتار باشد یا نباشد.

به همین دلیل سوی نه، برآورد درجه {زیر} کشت سویا به 91 میلیون هکتار بهبود کشف شد کدام ممکن است این رقم در داخل 12 ماه قبلی حدود 87.2 میلیون تن بود، {در حالی که} {بازار} آرزو می کنند رقمی در دسترس به 88.8 هکتار بود.

قیمت های کود برای سویا مقایسه شده است همراه خود ذرت بر ایده درجه {زیر} کشت، نسبتاً زیرین است – سویا به کودهای نیتروژنی کدام ممکن است امروز نسبتاً کمیاب است، خواستن ندارد. این آژانس برآورد کرد کدام ممکن است درجه {زیر} کشت گندم به همین دلیل 46.7 میلیون هکتار به 47.4 میلیون هکتار بهبود خواهد کشف شد کدام ممکن است اساساً همراه خود {انتظارات} {بازار} در داخل حدود 47.8 میلیون هکتار تکامل دارد. وزارت کشاورزی آمریکا کامل درجه {زیر} کشت در داخل آمریکا را 317.4 میلیون هکتار در داخل 12 ماه 2022/23 مقایسه شده است همراه خود 317.2 میلیون هکتار در داخل 12 ماه 2021/22 برآورد کرد.