برده داری در استقلال ابدی شدعارف غلامی قرارداد خصوصی را در جدا خصوصی آبی پوشان پایتخت تمدید کرد.

به گزارش ایسنا، عارف غلامی، مدافع سراسری پوش استقلال پس اجتناب کرده اند دیدار در جدا خصوصی دکتر مصطفی آجورلو، مدیرعامل از تجهیزات گلف استقلال، قرارداد خصوصی را در جدا خصوصی این از تجهیزات گلف تمدید کرد.

به این انجمن غلامی فصل زمان بیش از حد در جدا خصوصی بلوز استقلال در لیگ برتر حضور ممکن است داشته باشد.
انتهای پیام